UPUTSTVO ZA PRISTUP ONLINE NASTAVI I NASTAVNIM MATERIJALIMA

A welcome word of the University director,

dobro došli na Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.

U prilogu su smjernice za održavanje nastave i upute o načinu na koji možete pristupiti online nastavi, te pronaći i pristupiti nastavnim materijalima neophodnim za uspješno savladavanje predmeta.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

U toku akademske 2021/22. godine, obrazovni proces na Univerzitetu PIM odvijaće se kombinovano kroz nastavu klasičnim putem, uz fizičko prisustvo nastavnika i studenata u učionicama u terminima koji su dostupni u okviru rasporeda časova za svaku godinu pojedinih studijskih programa i online, u virtuelnim učionicama uz istovremeno online prisustvo studenata i nastavnika.

Održavanje nastave i organizacija obrazovnog procesa, usklađeni su sa okolnostima pandemije korona virusa i organizovani uz smjernice i preporuke za održavanje i organizaciju nastavnog procesa na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj tokom akademske 2021/22. godine, koje je izdao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske,

Pored toga, Univerzitet je obezbijedio podršku studentima i nastavnom procesu u vidu stalnog pristupa nastavnim materijalima i video snimcima sa predavanja održanih klasičnom nastavom u učionicama u redovnim terminima nastave.

Pristup snimcima sa predavanja za sve predmete, obezbijeđen je preko web stranica pojedinih fakulteta Univerziteta PIM na kojima se predmet izvodi, a koja je povezana sa online prostorom za pohranu podataka. Sva snimljena predavanja biće dostupna studentima za preuzimanje najkasnije dva dana od dana izvođenja.

Studenti će imati pristup predavanjima i nastavnim materijalima u bilo koje vrijeme tokom cijele školske godine.

Za realizaciju online nastave, nastavnici na Univerzitetu PIM koristiće platformu Cisco Webex meetings.

UPUTSTVO ZA PRISTUPANJE ONLINE NASTAVI PREKO CISCO WEBEX MEETINGS PLATFORME

Predavanjima koja se odvijaju online, studenti pristupaju preko imejla koji su ostavili kao kontakt pri upisu. Poziv za prisustvo predavanju stiže u terminu časova za svaki predmet u vidu linka. Da bi se prisustvovalo nastavi, dovoljno je da student pritiskom na dugme Join meeting ili prateći link u prilogu, pokrene Webex platformu. Predavanjima možete pristupiti preko browsera i nije potrebno da aplikaciju instalirate na računar. Dovoljno je da izaberete ponuđenu vezu na stranici pritiskom na Join from your brower.

Online nastava PIM
Online nastava PIM
Online nastava PIM

Da biste pristupili predavanju kao gost potrebno je da unesete sve tražene podatke i zatim pritisnete dugme Join as a guest, a zatim da izaberete ponuđeno dugme Join meeting.

Online nastava PIM
Online nastava PIM
Onlajn učionica izgleda kao na narednoj slici. Virtuelno okruženje Webex platforme, omogućava živu riječ i slanje tekstualnih poruka drugim učesnicima nastavnog procesa, uključujući nastavnika, koji su u datom trenutku prisutni na nastavi. Nastavu, odnosno čas napuštate kada nastavnik završi predavanje.
Online nastava PIM
Online nastava PIM

VAŽNE NAPOMENE:

Radi optimizacije i automatizacije procesa online nastave, mole se svi studenti Univerziteta PIM koji slušaju online nastavu da instaliraju besplatnu Cisco Webex Meetings desktop ili mobilnu aplikaciju te da naprave naloge preko imejl naloga koje su ostavili kao kontakte u Studentskoj službi Univerziteta PIM. Pozivi za učešće u online nastavi su automatizovani i stižu na imejl ili Cisco Webex nalog.

ONLINE PRISTUP NASTAVNIM MATERIJALIMA

Da bi student pristupio nastavnom materijalu i snimcima predavanja, potrebno je da izabere stranicu fakulteta na koji je upisan. Pristup web stranicama fakulteta omogućen je preko glavnog menija na početnoj stranici Univerziteta PIM (www.univerzitetpim.com). U glavnom meniju početne stranice potrebno je izabrati stavku Fakulteti, a zatim u padajućem meniju izabrati željeni fakultet.

EKONOMSKI FAKULTET
PRAVNI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
TEHNIČKI FAKULTET
FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA
FAKULTET BEZBJEDONOSNIH NAUKA

Online nastava PIM

Na glavnom meniju svakog fakulteta ponuđena je stavka Material pod kojom se nude studijski programi i godine studija, odnosno pojedini predmeti koje student sluša u svakom semestru. Izborom određenog predmeta, u padajućem meniju biće ponuđene tri opcije: Odgovorni nastavnikSilabus predmeta Nastavni materijali.

Na glavnom meniju svakog fakulteta ponuđena je stavka Gradivo pod kojom se nude studijski programi i godine studija, odnosno pojedini predmeti koje student sluša u svakom semestru. Izborom određenog predmeta, u padajućem meniju biće ponuđene tri opcije: Odgovorni nastavnik, Silabus predmeta i Nastavni materijali.

Na glavnom meniju svakog fakulteta ponuđena je stavka Material pod kojom se nude studijski programi i godine studija, odnosno pojedini predmeti koje student sluša u svakom semestru. Izborom određenog predmeta, u padajućem meniju biće ponuđene tri opcije: Odgovorni nastavnikSilabus predmeta Nastavni materijali.Pod stavkom Odgovorni nastavnik nalaze se informacije o odgovornom nastavniku za izabrani predmet, njegov kontakt i kratka biografija.

Stavka Silabus predmeta omogućava vam da dobijete informacije o sadržaju predmeta, nastavnim jedinicima, te ishodima i ciljevima predmeta.

Izborom stavke Nastavni materijali sa menija svakog fakulteta, pristupate stranici na kojoj su poveznice za preuzimanje materijala za sve predmete i za svaki studijski program na odgovarajućem fakultetu (snimljena predavanja za izabrani predmet, projektni zadaci, prezentacije, ispitna pitanja, teme za seminarske radove, te ostali materijali neophodni za uspješno savladavanje predmeta).

Stranica je zaštićena šifrom. Pristupne šifre možete dobiti od doc. dr Ljubice Janjetović na e-mail ljubica.janjetovic@gmail.com.

Online nastava PIM

RASPORED ČASOVA NASTAVE

Za informacije o rasporedu časova, potrebno je da sa glavnog menija na početnoj stranici izaberete fakultet na koji ste upisani, a zatim stavku Teaching schedule. Raspored možete preuzeti na svoj računar.

Online nastava PIM

 

Ukoliko imate bilo kakvih problema pri preuzimanju materijala ili su linkovi krivi ili nedostupni, obratite se doc. dr Ljubici Janjetović putem e-maila ljubica.janjetovic@gmail.com.

 

KONTAKTI ZA KOORDINACIJU NASTAVE

Za studentska pitanja i pitanja u vezi nastave zaduženi su

  • Prorektor za nastavu, prof. dr Mladen Ivić
    e-mail: ivic.mm81@gmail.com
    broj telefona: 051/371-481

STUDENTSKA SLUŽBA

Informacije u vezi sa izdavanjem potvrda o statusu studenta, uvjerenja o položenim ispitima i ostalim pitanjima iz domena rada Studentske službe, studenti mogu dobiti putem e-maila gordana.markovic@fakultetpim.com ili na brojeve telefona 051/378-300 i 051/378-303.

BIBILOTEKA

Informacije u vezi sa nabavkom literature i knjiga iz biblioteke, studenti mogu dobiti od referenta biblioteke Univerziteta PIM, Darka Barunovića putem e-maila pimbiblioteka@fakultetpim.com ili na broj telefona 051/378-304.

RAČUNOVODSTVO

Informacije iz domena Službe za računovodstvo, studenti mogu dobiti od referenta računovodstva Jadranke Cvijić putem e-maila jadranka.cvijic@univerzitetpim.com ili na broj telefona 051/378-306.

Zahvaljujemo na saradnji.