PROGRAM DOPUNSKOG PSIHOLOŠKO-PEDAGOŠKOG I METODIČKOG OBRAZOVANJA

(Program obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina)

Onaj ko želi da se bavi nastavom i preuzme na sebe odgovornost da odgaja i obrazuje druge mora da ovlada i neophodnim pedagoško – psihološkim znanjima kako bi organizovao i realizovao nastavni proces, i pri tome realizovao postavljene ciljeve i zadatke vaspitno – obrazovnog rada.

Sve ovo postaje još izraženije i potrebnije kad znamo da u srednjim školama i fakultetima radi veliki broj nastavnika i saradnika koji nisu završili nastavničke fakultete. U našim školama, ali i na fakultetima je potreban nastavnik koji će biti obrazovan tako da umjesto klasičnog predavača bude i savjetnik i mentor i saradnik i pedagog koji će osposobljavati učenike da misle samostalno, slobodno i na kritički način, da budu opredijeljeni da tokom svog života stiču nova znanja, i da ih osposobljava za temeljne vještine samoobrazovanja.

Program obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina (Program dopunskog psihološko-pedagoškog i metodičkog obrazovanja) se izvodi na Filozofskom fakultetu Univerziteta PIM. Program podrazumjeva obuku iz navedenih oblasti za one predavače koji u toku studija nisu slušali i polagali te predmete, a žele da rade u prosvjeti.

Pun program možete pogledati ovdje : PROGRAM DOPUNSKO PEDAGOŠKO I METODIČKO OBRAZOVANJE