Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka upućuje

P O Z I V

DIPLOMIRANIM STUDENTIMA UNIVERZITETA PIM

za upis na II i III ciklus studija u akademskoj 2021/22. godini na neki od studijskih programa Univerziteta PIM i njegovih Odjeljenja

USLOVI I POPUSTI PRI PLAĆANJU ŠKOLARINE

II CIKLUS STUDIJA

Obavještavamo sve diplomirane studente Univerziteta PIM i njegovih Odjeljenja, da su im rukovodstvo i osnivač Univerziteta omogućili umanjenje školarine za 14% prilikom upisa na II ciklus studija. Isto tako, omogućeno je plaćanje školarine u 12 mjesečnih rata.

III CIKLUS STUDIJA

Obavještavamo sve diplomirane studente Univerziteta PIM i njegovih Odjeljenja, da su im rukovodstvo i osnivač Univerziteta omogućili umanjenje školarine za 10% prilikom upisa na III ciklus studija. Isto tako, omogućeno je plaćanje školarine u 12 mjesečnih rata.
 

PODSJEĆAMO,
UNIVERZITET PIM I NJEGOVA ODJELJENJA, NUDE NAREDNE STUDIJSKE PROGRAME

NA II CIKLUSU STUDIJA

Odjeljenja u Banjaluci, Trebinju i Brčkom:

 • Ekonomski fakultet:
  Management
  Marketing
  Finance and Banking
  Economic diplomacy
 • Pravni fakultet:
  Law
 • Filozofski fakultet:
  Psychology
 • Fakultet računarskih nauka:
  Computer Science


NA III CIKLUSU STUDIJA

Odjeljenje u Brčkom:

 • Ekonomski fakultet:
  Poslovna ekonomija
 • Pravni fakultet:
  Law
 • Filozofski fakultet:
  Psychology
 • Fakultet računarskih nauka:
  Computer Science

Leave a Reply