Na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM izvodi se studijski program Pravo na tri ciklusa studija. (240 ECTS, 300 ECTS, 480 ECTS)

Vrijeme u kojem se nalazimo je veoma teško i zahtijeva od nas da budemo izrazito odgovorni i donosimo prave odluke kada je naš budući poziv u pitanju.

Uz dobro organizovanu teorijsku i praktičnu nastavu koja se realizuje u brojnim pravnim institucijama i organima imate priliku da steknete znanja i vještine koje će vam omogućiti savremen vid obrazovanja i mogućnost da iskoristite Vaše potencijale i dokažete se u naučnoj oblasti prava, koja je od presudne važnosti za svaku društvenu zajednicu.

UPUTSTVO O IZVOĐENJU ONLINE NASTAVE

UPUSTVO O NAČINU IZVOĐENJA ONLINE NASTAVE U PERIODU OD 22.03. DO 28.03.2021. GODINE