Obavještenje za dodatni termin ispita u Januarskom i Ferburaskom ispitnom roku za studente koji su prešli na Univerzitet PIM sa Visoke škole “Primus”


Obavještavamo studente koji su prešli na Univerziztet PIM u skolpu integracije sa Visokom školom “Primus”, a koji nisu u mogućnosti da pristupe u redovnim terminima u Januarskom i Ferbuarskom ispitnom roku, da prijavljene ispite mogu polagati u sledećem terminu:

Januarski ispitni rok: 25.01.2020. godine od 10:00h;

Februarski ispitni rok: 15.02.2020. godine od 10:00h;

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na igor.sabic@univerzitetpim.com