Obavještenje za termin ponovljene I parcijalne provjere znanja iz predmeta Osnove ekonomije

Na osnovu molbe studenata I godine, koji polažu I parcijalnu provjeru znanja u ponovljenom terminu, iz predmeta Osnove ekonomije, predmetni profesor je uvažio molbu, te će se ponovljena I parcijalna provjera znanja iz predmeta Osnove ekonomije održati u ponedeljak 30.12.2019. godine sa počekom u 09:00h.