Predrag Raosavljević

Prof. dr Predrag Raosavljević,
vanredni profesor

Naučna oblast: Međunarodno pravo

E-mail:
predragraosavljevic@yahoo.com

OBRAZOVANJE

  • 2001 – Diploma – Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet
  • 2012 – Doktorat – Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Međunarodno pravo
  • 2013 – Izbor u zvanje – PIM Univerzitet, Međunarodno pravo


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

  •  
 
KNJIGE I UDŽBENICI
  •