Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment – Studijski centar Trebinje

Adresa: Trebinjskih brigada 3 Trebinje

Telefon: 059/223-255
E-mail: trebinje@univerzitetpim.com
trebinje@univerzitetpim.com

Radno vrijeme

  • Radni dani9:00 – 16:00
  • Subota9:00 – 12:00

Student service

Šef: Nada Banović
trebinje@univerzitetpim.com

Where are we


Administration

Rector: prof. dr Snežana Pantelić Vujanić konevski.spv@gmail.com

Director: prof.dr Ilija Džombić natasa.tofil@univerzizetpim.com

Protector for science: assistant professor Dejan Kojic,PhD
dejan.kojic@univerzitetpim.comkojic.d@hotmail.com

Referent in students service: Gordana Marković gordana.markovic@fakultetpim.com

Teaching coordinator: Igor Šabić igor.sabic@univerzitetpim.com

Finansije i računovodstvo: Jadranka Cvijić jadranka.cvijic@univerzitetpim.com


Bank accounts of University

Sberbank a.d. Banja Luka: 567-162-11003136-31
UniCredit Bank a.d. Banjaluka: 551-500-11296940-32
Komercijalna banka a.d. Banja Luka: 571-010-00000296-49