Upravni odbor Univerziteta čine:

  1. prof.dr Ilija Džombić , predsjednik Upravnog odbora
  2. mr Danijela Jokanović , zamjenik predsjednika Upravnog odbora
  3. prof.dr Mladen Milić, član
  4. doc. dr Dragoljub Reljić, član
  5. doc. dr Dražen Vrhovac, član
  6. Nebojša Draškić, član
  7. Željana Popović, član

Poslovnik o radu Upravnog odbora