Fakulteti i studijski programi

Programi

Studenti na PIM univerzitetu mogu da upišu jedan od deset studijskih programa i to:

Studijski programi na Ekonomskom fakultetu:

  • Ekonomska diplomatija
  • Finansije i bankarstvo
  • Marketing
  • Menadžment

Studijski program na Pravnom fakultetu:

  • Pravo

Studijski programi na Filozofskom fakultetu:

  • Psihologija
  • Andragogija

Studijski program na Tehničkom fakultetu:

  • Grafički inženjering i dizajn
  • Inženjering obnobljivih izvora i zelene energije

Studijski program na Fakultetu računarskih nauka:

  • Računarske nauke