STUDIJSKI PROGRAMI

Filozofski fakultet Univerziteta PIM organizuje nastavu na studijskim programima:

  • Psihologija i
  • Andragogija
VRSTE I NIVO STUDIJA

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta PIM izvode se studijski programi Psihologija na prvom, drugom i trećem ciklusu studija (240 ECTS, 300 ECTS, 480 ECTS) i  studijski program Andragogija, tri godine na prvom ciklusu studija (180ECTS) i dvije godine na drugom ciklusu studija (120 ECTS).

IZLAZNA ZVANJA

Završetkom studija prvog ciklusa, studenti mogu steći zvanje diplomirani psiholog – 240 ECTS i diplomirani andragog – 180 ECTS. Završetkom studija drugog i trećeg ciklusa, studenti mogu steći zvanje zvanje master psihologije – 300 ECTS ili master andragogije -300 ECTS, odnosno doktor psiholoških nauka – 480 ECTS.

diploma-filozofski

Nastavni proces na Filozofskom fakultetu organizovan je kao spoj teorijskog nastavnog procesa, naučnoistraživačkog rada i aktuelnih istraživanja. Svakodnevna potreba za razumijevanjem društvenih procesa i identifikovanjem uzroka koji dovode do takvih procesa, iznalazeći odgovore na takva ponašanja, postaju imperativ ljudskog djelovanja.

Stoga je uloga psihologa izuzetno značajna. Stečeno znanje i kompetencije koje će ponijeti sa sobom studenti Filozofskog fakulteta završetkom studija omogućavaju zaposlenje u različitim djelatnostima i institucijama kao što su škole, centri za rad sa maloljetnicima, ustanova za socijalni rad, terapijska zajednica, proizvodne organizacije, finansijske i pravosudne institucije, javna uprava i dr.

Cilj studijskog programa psihologije je razumijevanje psiholoških ideja i koncepcija, sticanje znanja važnih za psihološku praksu i istraživanje psiholoških tema, kako na naučnom tako i na stručno-praktičnom nivou.

S ciljem razvijanja psihološke prakse u okviru Filozofskog fakulteta Univerziteta PIM organizovano je psihološko savjetovanje koje vode profesori i asistenti Filozofskog fakulteta Univerziteta PIM pod nazivom Psihološko savjetovalište Univerziteta PIM.

UPUTSTVO O IZVOĐENJU ONLINE NASTAVE

UPUTSTVO O NAČINU IZVOĐENJA ONLINE NASTAVE U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI