Obavještenje za predavanja kod doc. dr Džanana Berberovića

Obavještavamo studente da se predavanja iz predmeta kod doc. dr Džanana Berberovića predviđena za 12.03. i 13.03.2021. godine odgađaju zbog zdravstvenog stanja profesora. Termin nadoknade biće naknadno objavljen.