Studenti mogu naći kontakt informacije profesora na listi nastavnog kadra fakulteta Nastavni Kadar – Filozofski fakultet

I GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik Nastavni materijal
PS-IUP Uvod u psihologiju Prof. dr Jasna Bogdanović Link
PS-MET Metodologija psih.istraživanja Prof. dr Džanan Berberović Link
PS-PSU Psihologija nastave i učenja  Doc. dr Elvir Ibeljić Link
PS-INF Informatika Prof. dr Milica Tepšić Link
PS-USO Sociologija Prof.dr Ostoja Barašin Link

I GODINA- ljetni semestar

    Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik   Nastavni materijal
PS-UET Poslovna etika i komunikacije Prof.dr Ostoja Barašin Link
Kultura, etika i komunikacijeProf. dr Dara CvijetićLink
PS-ST1 Statistika u psihologiji Prof. dr Džanan Berberović Link
PS-MOE Motivacija i emocija Doc. dr Miroslav Đurić/ Gabriela Ninković Došen Link
PS-POPPsihologija opažanjaDoc. dr Miroslav Đurić/ Gabriela Ninković DošenLink
PS-EJ2 Engleski jezik Snježana Milačak Link

II GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet   Odgovorni nastavnik Nastavni materijal
PS-PS1 Psihometrija I Prof. dr Jasna Bogdanović Link
PS-URP Uvod u razvojnu psihologiju Doc.dr Miroslav Đurić Link
PS-UPL Uvod u psihologiju ličnosti rof. dr Nermin Mulaosmanović/
doc. dr Dragana Aleksić
Link
PS-PIR Psihologija individualnih razlika Doc.dr Dragana Milojković Čović Link
PS-SPI Socijalna percepcija i interakcija Prof. dr Nermin Mulaosmanović Link
PS-PPM Psihologija pamćenja i mišljenja Doc. dr Miroslav Đurić/ Gabriela Ninković Došen  Link
PS-EKS Eksperimentalni nacrt Prof. dr Jasna Bogdanović Link

II GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik Nastavni materijal
PS-KIP Kvalitativna istraživanja u psihologiji Doc.dr Elvir Ibeljić Link
PS-LIČ Psihologija ličnosti Prof. dr Jasna Bogdanović/ Gabriela Ninković Došen Link
PS-RAZ Razvojna psihologija Doc.dr Miroslav Đurić Link
PS-SVJ Psihologija svijesti – Izborni Doc. dr Snežana Samardžić Link
PS-PS2 Psihometrija II Prof. dr Jasna Bogdanović Link

III GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik Nastavni materijal
PS-SER Socijalno-emocionalni razvoj Doc. dr Miroslav Đurić Link
PS-UKP Uvod u kliničku psihologiju Prof. dr Džanan Berberović Link
PS-UPP Uvod u pedagošku psihologiju  Doc. dr Zdravko Marjanović Link
PS-OPG Osnove psihologije grupe Prof. dr Nermin Mulaosmanović/
doc. dr Dragana Aleksić
Link
PS-SPO Psihologija sporta Doc. dr Dragana Milojković Čović Link
PS-SPA Socijalna patologija Doc. dr Snežana Samardžić Link
PS-PNU Psihologija nastave i učenja Doc. dr Elvir Ibeljić Link

III GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet         Odgovorni nastavnik Nastavni materijal
PS-OPR Osnove psihologije rada Doc. dr Elvir Ibeljić Link
PS-PDM Psihopatologija djetinstva i mladosti Doc.dr Džanan Berberović/ Mr Ivana Živković Link
PS-PPP Praktikum iz pedagoške psihologije Doc. dr Zdravko Marjanović   Link
PS-OPP Opšta psihopatologija Doc.dr Džanan Berberović/ Mr Mitra Mirković Hajdukov Link
PS-PUM Psihologija u marketingu Doc. dr Dragana Milojković Čović Link
PS-MIR Mirovna psihologija   Doc. dr Dragana Milojković Čović Link

IV GODINA- zimski semestar

            Predmet           Odgovorni nastavnik Nastavni materijal
PS-PDI Osnove pedagogije sa didaktikom Doc. dr Zdravko Marjanović Link
PS-AKV Akademske vještine Doc. dr Dragana Aleksić Link
PS-MKP Metode kliničke procjene Doc. dr Snežana Samardžić Link
PS-OPS Opšta psihopatologija-posebni dio Doc. Dr Džanan Berberović/ Mr Mitra Mirković Hajdukov Link
PS-PPM Ponašanje potrošača i marketing Prof.dr Mladen Milić Link
PS-PGP Psihopatologija grupnih procesa Doc.dr Elvir Ibeljić/ Mr Ivana Živković Link
PS-UPS Uvod u psihoterapiju i savjetovanje Doc. dr Džanan Berberović/ Mr Mitra Mirković Hajdukov Link

IV GODINA- ljetni semestar

            Predmet           Odgovorni nastavnik Nastavni materijal
PS-PAD Osnove psihoterapijskog rada sa djecom i adolescentima   Doc. Dr Džanan Berberović Link
PS-DAR Psihologija darovitosti Prof. dr Elvir Ibeljić Link
PS-POR Psihologija porodice Doc. dr Miroslav Đurić Link
PS-KOM Psihologija komunikacije Prof. dr Nermin Mulaosmanović Link
PS-OTSP Odabrane teme iz statistike i psihometrije Prof. dr Jasna Bogdanović Link
PS-IPE Inžinjerska psihologija i ergonomija doc. dr Dragana Aleksić Link
PS-DPP Psihologija djece sa posebnim potrebama Doc. dr Snežana Samardžić Link