Dr Ljubica Janjetović, docent

- Rukovodilac Centra za dizajn

- Naučna oblast - Umjetnost (svi oblici stvaralaštva)


E-mail:   ljubica.janjetovic@gmail.com

Obrazovanje

  • Doktor nauka – Teorija dramskih umjetnosti, medija i kulture, Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, 2021.
  • Magistar komunikologije, Komunikološki fakultet u Banjaluci, Banja Luka, 2007.
  • Diplomirani grafičar – profesor likovne kulture, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, 2003.
  • Diplomirani mašinski inženjer, Mašinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, 2001.

Predmeti:

  • Grafičke aplikacije;
  • Vizuelne komunikacije II
  • Animirana grafika;
  • Likovna grafička kultura;
  • Pismo i tipografija;
  • Korporativni identitet.
 

Najvažniji objavljeni radovi

– Sajber stvarnost u net artu kao kontekst sajber identiteta. [Cyber reality in net art as the context of cyber identity]. (2021). Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti. Časopis Instituta za pozorište, film, radio i televiziju, 49, 145−159. (izvorni naučni rad)

– Rodni stilovi u onlajn komunikaciji kroz istraživanje onlajn društvene igre Čovječe ne ljuti se. [Gender styles in online communication through research of online social game Ludo]. (2017). Znakovi i poruke, IX-1, 67−89. (izvorni naučni rad)

– Umjetnost u procesu stvaranja inkluzivnog i pravednog društva – kritička analiza kulturno-umjetničkih aktivnosti Organizacije UDAS iz Banje Luke. [The art in the process of creating an inclusive and just society – critical analysis of cultural and artistic activities of the UDAS Organization from Banja Luka]. (2015). Znakovi i poruke, VIII-1, 1−22. (izvorni naučni rad)

– Semantička interpretacija prostora u drami „Mačka na usijanom limenom krovu“ Tenesija Vilijamsa. [Semantic interpretation of space in the play ‘Cat on a Hot Tin Roof’ by Tennessee Williams]. (2015). Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, V−5, 191−203. (originalan naučni rad)

– Od Vilendorfske Venere do Milo Mojre – semantička transformacija nagog ženskog tijela u vizuelnim umjetnostima. [From Venus of Willendorf to Milo Moire – the semantic transformation of female nudes in visual art]. (2015). Komunikacija i kultura online, VI−6, 248−276. (originalan naučni rad)

– Gordana Dejanović (1953–2015) – od simbolike do apstrakcije [Gordana Dejanovic – from the symbolic to the abstraction]. (2015). Banja Luka: Besjeda. (priređivač)

– Žena antičkog doba u prostorima javnosti i prostorima privatnosti viđena očima grčkih umjetnika [The woman of ancient time in public spaces and spaces of privacy seen through the eyes of Greek artists]. (2015). u: Pavle Milenković, Snežana Stojšin i Ana Pajvančić-Cizelj (ur.). Društvo i prostor. Epistemologija prostora. Društveni prostor i kulturnoistorijska značenja. Novi Sad: Srpsko sociološko društvo, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Institut za uporedno pravo iz Beograda, 374-386. (originalni naučni rad)

– Kritički potencijal romana „20 000 milja pod morem“ Žila Verna u postkolonijalnom kontekstu. [The critical potential of Verne’s 20,000 Leagues Under the Sea in the postcolonial context]. (2015). Filolog, VI-11, 153−164. (originalni naučni rad)

– Zakonska regulativa djelatnosti javnog servisa u Bosni i Hercegovini. [Regulatory activity of public service in Bosnia and Herzegovina]. (2014). Svarog, 9, 208−223. (pregledni rad)

– „Dekonstrukcija“ Gangnam stajla (Gangnam style) – višeslojnost djelovanja i uslovi globalizacije fenomena popularne kulture. [„Deconstruction“ of Gangnam style – multiple layers of action and provisions of globalization of the popular culture phenomenon]. (2013). CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, VIII−28, 5−22. (pregledni rad)

– Hrana kao medijski spektakl (ili Gdje je nestalo Džejmijevo brašno?) [Food as a media spectacle (or Where on earth is Jamies’s flour?)]. (2013). Komunikacija i kultura online, IV−4, 124−151. (originalan naučni rad)

– Poststrukturalističnost u teorijama Rolana Barta [Post-structuralism in the theories of Roland Barthes]. (2013). Znakovi i poruke, VI−1, 1−22. (izvorni naučni rad)

– Korupcija u visokom školstvu: plagijat [Coruption in higher education: plagiat]. (2007). Znakovi i poruke, I−1, 167−172. (osvrt)

– Globalni znakovi i lokalna značenja [Global signs and local meanings]. (2007). Znakovi i poruke, I−1, 47−59. (istraživački rad)

– Vizuelni elementi u novinskim publikacijama [Visual elements in print publications]. (2007). Znakovi i poruke, I−1, 81−88. (istraživački rad)