REDOVNI PROFESORI

Ilija Džombić

Ekonomski fakultet

Obrazovanje: 
– 2007 – Doktorat – Univerzitet Braća Karić, Fakultet za trgovinu I bankarstvo “Janićije I Danica Karić” Beograd, Međunarodna ekonomija
– 2001 – Diploma – Univerzitet primenjenih nauka, Fakultet za poslovne studije Beograd, Međunarodno poslovanje

Obrazovanje:
 – 1981 – Doktorat – Fakultet političkih nauka Univerzitet u Beogradu 
 – 1981 – Doktorat – Fakultet političkih nauka Univerzitet u Beogradu

Latinović B. Branko

RAČUNARSKI FAKULTET

Obrazovanje:

  •  2007 – Izbor u zvanje – Panevropski univerzitet „Apeiron“, Informacione nauke i bioinformatika, Računarske nauke
  • 1980 – Diploma – Ekonomski fakultet, Banjaluka, Poslovna informatik
  • 1997 – Doktorat – Ekonomski fakultet, Banjaluka, Poslovna  – informatika

E-mail: brankolatinovic1@gmail.com

ŠUŠIĆ M. ILIJA

RAČUNARSKi fakultet

Obrazovanje:

  •  2007 – Doktorat – Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Proizvodni sistemi, Industrijski inženjering i inženjerski menadžment
  • 1983 – Magisterij – Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mašinski fakultet, Proizvodni sistemi, Inženjerski menadžment
  • 1975 – Diploma – Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet, Proizvodno mašinstvo

Mišić Vesna

RAČUNARSKI FAKULTET

Obrazovanje:
 – 2011 – Izbor u zvanje – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet u Doboju, Matematička analiza I primjena
 – 2011 – Doktorat – Univerzitet u Sarajevu, Prirodno – matematički fakultet, Matematičke nauke, Funkcionalna analiza
 – 1982 – Diploma – Univerzitet u Sarajevu, Prirodno – matematički fakultet, Matematika – nastavnički smjer

E-mail:

Vukelić Gordana

Ekonomski fakultet

Obrazovanje:
– 1996 – Doktorat – Poljoprivredni fakultet Beograd
– 1981 – Diploma – Poljoprivredni fakultet Beograd

Sokolović Sokol

Tehnički fakultet

Obrazovanje:
– 1984 – Doktorat – Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Arhitektura
– 1974 – Diploma – Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Arhitektura

E-mail:

Komljenović Brana

Pravni fakultet

Obrazovanje:
– 2008 – Doktorat – Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet
– 1979 – Diploma – Univerzitet ĐURO PUCAR STARI u Banjoj Luci, Pravni fakultet

 

Blagojević Milan

Pravni fakultet

Obrazovanje:
– 2002 – Doktorat – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Ustavno pravo
– 1992 – Diploma – Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

E-mail: milanblagojevic@hotmail.ocom

Vojislav Škrbić

Ekonomski fakultet

Obrazovanje:
– 2011- Doktorat- Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet;
– 1978 – Diploma- Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet;

E-mail: vojo46@gmail.com

 

 

Minić Siniša

RAČUNARSKI FAKULTET

Obrazovanje:
– 2016 – Univerzitet u Prištini- Kosovskoj Mitrovici, Informacione tehnologije
– 2004 – Univerzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Informatika I računarstvo
– 1996 – Elektrotehnički fakultet u Prištini

VANREDNI PROFESOR

Jović Ljiljana

Ekonomski fakultet

Obrazovanje:
– 2013 – Doktorat – Ekonomski Fakultet Univerziteta u Beogradu, Fiskalna ekonomija
– 2008 -Diploma – Ekonomski Fakultet Univerziteta u Srpskom Sarajevu, Spoljna trgovina i finansije

E-mail: jovićlj@hotmail.net

Tepšić Milica

RAČUNARSKI FAKULTET

Obrazovanje: 
– 2009 – Doktorat – Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, Zaštita informacija i informacionih sistema
– 2004 – Diploma – Fakultet poslovne ekonomije Banja Luka, Primjena IT u javnoj upravi

E-mail: milicatepsic@gmail.com

Vuković Veljko

Tehnički fakultet

Obrazovanje:
– 2014 – Doktorat – Univerzitet u Novom Sadu-
1980 i 2004 – Diploma – Univerzitet u Novom Sadu, Mašinstvo

E-mail: 

Obrazovanje:
– 2012 – Doktorat – Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Međunarodno pravo
– 2001 – Diploma – Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet

E-mail: predragraosavljevic@yahoo.com

Nikola Vojvodić

Ekonomski fakultet

Obrazovanje:
– 2012 – Diploma – Univerzitet EDUCONS, Novi Sad, Marketing
– 2003 – Diploma – Fakultet za uslužni biznis FABUS, Novi Sad, Ekonomija

E-mail:

Obrazovanje:
– 2009 – Doktorat – Alfa Univerzitet, Beograd, Srbija, Finansije I bankarstvo

E-mail: marijana.mladenovic@fakultetpim.com

 

Banović Božidar

Pravni fakultet

Obrazovanje:
– 2002 – Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Opšti
– 1984 – Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Opšti

E-mail: 

Đorđević Srđan

Pravni fakultet

Obrazovanje:
– 2011 – Univerzitet u Kragujevcu, Javnopravna I teorijsko pravna
– 2000 – Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Opšti
– 1993 – Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Opšti

 

Đurica Radenko

Tehnički fakultet

Obrazovanje:
– 2006 – Doktorat – Univerzitet u Banjaluci, tehnološki fakultet, Prehrambena tehnologija
– 1974 – Diploma – Univerzitet u Banjaluci, tehnološki fakultet, Hemijska tehnologija

E-mail:

Đurić Miroslav

Filozofski fakultet

Obrazovanje:
-2015 – Doktorat – Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Psihologija
-2008 – Magisterij – Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Psihologija
-2004 – Diploma – Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Psihologija

Email: miroslav.djuric@blic.net

Radovan Spremo

Ekonomski fakultet

Obrazovanje:
– 2006 – Doktorat – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet, Ekonomija
– 1988 – Diploma – Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Ekonomski fakultet, Poslovni odsjek

E-mail: 

Milić Mladen

Ekonomski fakultet

Obrazovanje:
– 2014 – Doktorat – Univerzitet Singidunum Beograd, Menadžment
– 2004 – Diploma – Univerzitet EDUCONS Sr. Kamenica, Finansije

E-mail: mladen.milic@fondpiors.org

Todorović Željko

Pravni fakultet

Obrazovanje:
– 2014 – Doktorat – Panevropski univerzitet Apeiron, Fakultet pravnih nauka, Teorija države I prava I ustavno pravo
– 1990 – Diploma – Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, Političke nauke

E-mail:

DOCENTI

Berberović Dženan

FILOZOFSKI FAKuLTET

Obrazovanje:
-2012 – Diploma – Univerzitet u Novom Sadu, Psihologija (doktorski)
-2012 – Doktorat – Univerzitet u Novom Sadu, Klinička psihologija
-2008 – Diploma – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Psihologija
-2008 – Diploma – Univerzitet u Tuzli, Psihologija (magistarski)
-2005 – Diploma – Univerzitet u Tuzli, Pedagogija-psihologija

E-mail: dzenanberberovic@gmail.net

Kojić Dejan

Tehnički fakultet

Obrazovanje:
– Doktor nauka – Tehnološki inženjerstvo, Tehnološki Fakultet, Novi Sad, 2018.

– Master inženjer tehnologije -Tehnološki Fakultet, Novi Sad, 2015. –  – Diplomirani inženjer tehnologije -Tehnološki Fakultet, Banja Luka, 2010.

E-mail: kojic.d@hotmail.com

Ibeljić Elvir

fIOZOFSKI fakultet

Obrazovanje:
– 2016 – Doktor psiholoških nauka -Filozofski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
– 2013 – Magistar društvenih nauka iz područija Psihologije -Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
– 2008 – Diplomirani pedagog-psiholog -Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
– 1999 – Diploma,  Nastavnik informatike i tehničkog odgoja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli

E-mail:  elvir_ib@yahoo.com

Latinovć Jelena

Pravni fakultet

Obrazovanje:
– 2015 – Doktorat – Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, Pravne nauke
– 1996 – Diploma – Univerzitet u Banjojluci, Pravni fakultet

 

 

Kučinar Rada

Tehnički fakultet

Obrazovanje:
– 2014 – Izbor u zvanje Doc. dr – PIM, Menadžment, marketing
– 2014 – Doktorat – Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac, Inženjerska ekonomija

E-mail:  

Katić Miro

Pravni fakultet

Obrazovanje:
-2015 – Doktorat – Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Novi Sad;
-1993 – Diploma – Fakultet bezbjednosti Zemun;

 E-mail:

Drljača Zorica

Pravni fakultet

Obrazovanje:
 2011 – Panevropski Univerzitet Apeiron, Finansijsko pravo
– 2010 – Panevropski Univerzitet Apeiron, Opšte pravna studijska prava
– 1992 – Univerzitet u Banjaluci, Pravni fakultet, Opšti

E-mail: 

Kurtović Rejhan

Pravni fakultet

Obrazovanje:
– 2015 – Izbor u zvanje – Univerzitet u Novom Pazaru, Teorijsko-istorijsko pravna
– 2014 – Doktorat – Univerzitet u Novom Pazaru, Teorijsko-pravna
– 2009 – Diploma – Univerzitet u Novom Pazaru, Pravni fakultet , Opšti

 E-mail: rejhan.kurtovic@pravnifakultet.edu.ba

 

Kumalić Ismiet

Ekonomski fakultet

Obrazovanje:
– 2013 – Doktorat – Panevropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka, Ekonomija
– 1975 – Diploma – Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet, Finansijsko-bankarski

E-mail: kuismet@bih.net.ba

Salapura Saša

RAČUNARSKI FAKULTET

Obrazovanje:
– 2015 – Doktorat – Univerzitet Megatrend Beograd, Elektronsko poslovanje- 1990 – Diploma – VTF Zagreb, Elektronika – raketna tehnika

E-mail: salapura@blic.net

Marjanović Zdravko

Filozofski fakultet

Obrazovanje:
– Diploma – Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, Pedagogija
– 2010 – Doktorat – Univerzitet u Istocnom Sarajevu Filozofski fakultet Pale, Pedagogija
– 2011 – Izbor u zvanje – PIM Univerzitet, Pedagogija, Andragogija, Menadžment u obrazovanju

E-mail:

Mijić Ranko

Ekonomski fakultet

Obrazovanje:
– 2014 – Doktorat – Univerzitet Megatrend Beograd
– 1980 – Diploma – Ekonomski ffakultet Beograd

E-mail: ranko.mijic@gmail.com

Petrović Biljana

Pravni fakultet

Obrazovanje:
– 2005 – Doktorat – Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Građansko pravna

– 1981 – Diploma – Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, opšta

E-mail:

Mitrić Saša

Ekonomski fakultet

Obrazovanje:
– Doktorat 2015 Ekonomski fakultet Zenica Marketing
– Diploma 1996 Ekonomski fakultet Banja Luka Poslovna ekonomija

E-mail:

Samardžić Snežana

Filozofski fakultet

Obrazovanje:
– Doktorat 2016.g Filozofski fakultet Banja Luka Psihologija

– Diploma 1987.g. Filozofski fakultet Skoplje Psihologija

E-mail: nenasok@yahoo.com

Vuković Aleksandra

Pravni fakultet

Obrazovanje:
– 2015 – Doktorat – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet Pale, Pravne nauke
– 2011 – Magistar pravnih nauka – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
– 2003 – Diploma – Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet Podgorica, Pravo

E-mail: 

Cvijetić Dara

Ekonomski fakultet

Obrazovanje:
1986 – Doktorat – Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Tehničke nauke
1983 – Diploma – Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Ekonomija

E-mail:

Matić Dejan

Pravni fakultet

Obrazovanje:
– 2012 – Doktorat – Pravni fakultet u Kragujevcu
– 1999 – Diploma – Pravni fakultet u Kragujevcu

 

E-mail: 

Purišević Fuad

Pravni fakultet

Obrazovanje:
– 2007 – Doktorat – Pravni fakultet Sarajevo
– 1987 – Diploma – Pravni fakultet Sarajevo

E-mail:

Grublješić Željko

EKONOMSKI fakultet

Obrazovanje:
– 2015 – Doktorat – Panevropski Univerzitet Apeiron, Fakultet poslovne ekonomije, Ekonomija
– 1998 – Diploma – Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija

E-mail: 

Grgurević Nikša

Pravni fakultet

Obrazovanje:
– 2016 – Doktorat – Fakultet za pomorstvo Kotor
– 2002 – Diploma – Fakultet za pomorstvo Kotor

E-mail:

Pantelić Ognjen

Računarski fakultet

Obrazovanje:
– 2008 – Doktorat – Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
– 2003 – Diploma – Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

E-mail: pantelic.ognjen@fon.bg.ac.rs

Đukić Milorad

Ekonomski fakultet

Obrazovanje:
– 2007 – Doktorat – Univerzitet Braća Karić Fakultet za trgovinu i bankarstvo
– 1998 – Diploma – Mašinski fakultet Banja Luka

E-mail: 

SARADNICI I ASISTENTI

Lakić Valerija

pRAVNI FAKLUTET

Obrazovanje:
– 2012 – Magistarske/master studije – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Magistar pravnih nauka
– 1991 – Osnovne studije – Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet, Diplomirani pravnik

E-mail: valerija.lakic@gmail.com

Anđić Branko

Filozofski fakultet

Obrazovanje:
– 2009 – Diploma – Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Diplomirani psiholog

Email: miroslav.djuric@blic.net

Banović Nada

pRAVNI fakultet

Obrazovanje:
– Magistarski/ master studij – ERMA-Evropski regionalni master studij iz demokratije I ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi, Magistar za ljudska prava i demokratiju
– 2009 – Diploma – College of Saint Benedict, Saint Joseph, Minnesota, Diplomirani politolog

E-mail:  

Begenešić Olja

eKONOMSKI fakultet

Obrazovanje:
– 2007 – Diploma – Ekonomski fakultet univerziteta u Beogradu, Diplomirani ekonomista

E-mail: 

Jokanović Danijela

EKONoMOSKI fakultet

Obrazovanje:
2015 – Magistarski/ master studij – Univerzitet za poslovni inženjering I menadžment Banja Luka, Magistar ekonomije
2004 – Diploma – Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Diplomirani psiholog

E-mail: djokanovic404@gmail.com

Kovačević Dragana

Pravni fakultet

Obrazovanje:
– 2014 – Magistarski/ master studij – Univerzitet za poslovni inženjering I menadžment Banja Luka, Magistar ekonomije
– 2010 – Diploma – Univerzitet za poslovni inženjering I menadžment Banja Luka, Diplomirani ekonomista – menadžer

 E-mail: 

 

Ninković Došen Gabriela

Filozofski fakultet

Guska Goran

Pravni fakultet

Obrazovanje:
– 2014 – Magistarski/ master studij – Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Master pravnik iz oblasti pravnih nauka
 – Diploma – Visoka škola unutrašnjih poslova u Banjaluci, Diplomirani pravnik unutrašnjih poslova

Karadeglija Jelena

Pravni fakultet

Obrazovanje:
– 2015 – Diploma – Univerzitet za poslovni inženjering I menadžment Banja Luka, Diplomirani pravnik – 240 ECTS

E-mail:

Knežević Ivan

Filozofski fakultet

Obrazovanje:
– 2012 – Diploma – Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Diplomirani Psiholog

E-mail: 

Kraljević Željka

Ekonomski fakultet

Obrazovanje:
– 2007 – Magistarski/ master studij – Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet , Magistar ekonomskih nauka
– 1987 – Diploma – Sveučilište u Splitu, Centar ekonomskih znanosti, Split, Diplomirani ekonomist

E-mail:

Čihorić Mare

Ekonomski fakultet

Obrazovanje:
– 2011 – Magistarski/ master studij – Fakultet za trgovinu I bankarstvo Janićije I Danica Karić, Master ekonomista
– 1989 – Diploma – Sveučilište u Splitu, Fakultet za turizam I vanjsku trgovinu-Dubrovnik, Diplomirani ekonomist

E-mail:

Mastilović Vladan

Računarske nauke

Obrazovanje:
– 2009 – Diploma – Vojna akademija, Beograd, Diplomirani inženjer računarske tehnike I informatike

E-mail:

Miholjić Dalibor

Filozofski fakultet

Milošević Predrag

Računarski fakultet

Obrazovanje:
– 2004 – Diploma – Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet u Podgorici, Diplomirani matematičar

E-mail:

Ratković Milijana

Filozofski fakultet

Obrazovanje:
– 2000 – Diploma – Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić, professor engleskog jezika I književnosti

– 2013 – Magistarski/ master studij – Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Stepen magistra (MSc)

E-mail: 

Savic Srđan

Pravni fakultet

Obrazovanje:
– 2011 – Magistarski/ master studij – Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Diplomirani pravnik – master– 2009
– Diploma – Univerzitet u Novom Sadu, Pravni faskultet, Diplomirani pravnik

 

E-mail:

Topalović Nikola

filozofski fakultet

Obrazovanje:
– 2011 – Diploma – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale, Profesor filozofije I sociologije

E-mail: 

Asanović Jelena

Crnogorčić Željko

eKONOMSKI fakultet

Obrazovanje:
– 2007 – Diploma – Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje, Reinženjering poslovnih procesa
– Izbor u zvanje – Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment – Studujski centar Trebinje, Marketing

 

E-mail:

Snježana Jež

ENGLESKI JEZIK

Obrazovanje:
– 2014 – Filološki fakultet, Banja Luka – Engleski jezik i književnost
– 2009 – PIM univerzitet, Banja Luka – Engleski jezik

E-mail: snjezanajezmilacak@gmail.com

Kusić Igor

PRAVNI fakultet

Mišeljić Marina

Ekonomski fakultet

Obrazovanje:
– 2014 – Diploma – UNIVERZITET U SARAJEVU, POSLOVNO UPRAVLJANJE

E-mail:

Popović Dragan

Filozofski fakultet

Obrazovanje:
– Doktorant – Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Industrijski inžinjerstvo
– 2010 – Diploma – Univer. I. Sarajevo, Fakultet za proiz. I menadžement, Informacioni sistemi

E-mail: dragan.popovic@ftr.zzzrs.net

Porobić Maja

Pravni fakultet

Živković Ivana

Filozofski fakultet

Obrazovanje:
– 2013 – Diplomirani psiholog; Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Psihologija (Republika Srpska; Bosna i Hercegovina)
– 2016 – Magistar psihologije; Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Psihologija (Republika Srpska; Bosna i Hercegovina)

Tešić Rade

EKONOMSKI fakultet

Close Menu