Doc. dr Dijana Kremenović

Docent
- Računovodstvo i revizija

Email: dijana.kremenovic.2018@gmail.com  
Tel:

Obrazovanje

  • 2017. – Magistar – Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet Banja Luka, BiH
  • 2018. – Doktorat – Univerzitet za poslovne studije B. Luka, Fakultet za poslovne i finansijske studije B. Luka, BiH

2019 – Izbor u zvanje – Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Računovodstvo i revizija

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ASOCIJACIJAMA

  • Savez računovođa i revizora Republike Srpske,
  • Udruženje ekonomista Republike Srpske S.W.O.T. Banja Luka,
  • Centar za unapređenje korporativnog upravljanja
  •  Udruženje internih revizora BiH
Close Menu