Nikša-Grgurević-izmjenjeno.jpg

Dr Nikša Grgurević, docent

Međunarodna ekonomija


Email: niksagrgurevic@t-com.me

Obrazovanje

  • 2002 – Diploma – Fakultet za pomorstvo Kotor
  • 2016 – Doktorat – Fakultet za pomorstvo Kotor

2016 – Izbor u zvanje – PIM Univerzitet, Međunarodna ekonomija

Najvažniji objavljeni radovi

  • N. Grgurević, Crna Gora u kontekstu razvoja medijskog društva, Medijski dijalozi, 2008
  • N. Grgurević, Štampani mediji i tranzicija, Medijski dijalozi, 2009
  • N. Grgurević, Foreign direct investment as a factor of economic development, marketing management of competitiveness, Alfred Nobel University Dnipropetrovsk 2013.
  • N. Grgurević, Uticaj ulaganja u naučnoistraživačku djelatnost na ekonomski rast i ekonomski razvoj s osvrtom na Crnu Goru, Zbornik radova Internacionalnog univerziteta Travnik, 2013
  • N. Grgurević, M. Delibašić, Institucionalni pluralizam i ekonomski razvoj, Ekonomske ideje i prakse, Beograd 2014
  • N. Grgurević, Stvarnosti i perspektive globalne ekonomske krize, Zbornik radova, Međunarodni naučni skup Ekonomija i kriza treba li nam odgovor, Ekonomski fakultet Pale 2014
  • N. Grgurević, Uzroci i posljedice reprodukovanja institucionalnog vakuma u državama Jugoistočne Evrope, Ekonomija, Zagreb 2015
  • N. Grgurević, M. Delibašić, M. Drašković, Institutional properties of the south-east European region, Ekonomika regiona, Moskva, 2015

Close Menu