Prof. dr Nikola Vojvodić

Vanredni profesor

- Naučna oblast - Marketing

Email: profnikolavojvodic@gmail.comm  

Obrazovanje

  • 2012 – Diploma – Univerzitet EDUCONS, Novi Sad, Marketing
  • 2003 – Diploma – Fakultet za uslužni biznis FABUS, Novi Sad, Ekonomija

Predmeti:

  • Istraživanje tržišta
  • Politički marketing
  • Odnosi s javnošću
  • Marketinško komuniciranje
  • Upravljanje marketingom

Najvažniji objavljeni radovi

·         Vojvodić, N., „Tržišna orijentacija osiguravajuće kompanije“, Visoka škola „Primus“, Gradiška.

·         Vojvodić, N., „Mjerenje zadovoljstva osiguranika“, Visoka škola „Primus“, Gradiška.

·         Vojvodić, N., Razvoj turizma u Nacionalnom parku „Kozara“, Projekat.

·         Učešće u izradi Strategije razvoja opštine Prijedor.

·         Učešće u izradi Strategije pozicioniranja i etabliranja razvoja Instituta „Mihajlo Pupin“ u BiH.

·         Vojvodić, N., „Štednja – mudrost upravljanja i trošenja“, Predavač u PR agenciji SENAT BH na seminaru u Domu zdravlja Bijeljina.

·         Istraživanje PR (odnosa s javnostima) opštine Bijeljina.

·    Vojvodić, N., „EKONOMSKI EFEKTI MARKETINGA“, knjiga, CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, ISBN 978-99955-714-6-7.

·   Vojvodić, N., „POLITIČKI MENADŽMENT“, knjiga, CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, ISBN 978-99955-40-22-7

·       Vojvodić, N. „Brendiranje Republike Srpske“, Zbornik radova, Međunarodna konferencija STED 2015. Univerzitet PIM, Banja Luka.

·       „Analiza energetskog sektora u BiH“, Zbornik radova, Visoka tehvička škola strukovnih studija Beograd, ISSN 2334-914X.
Vojvodić, N., Ivić, M., Principles and functions of political management, Journal of Process Management – New Technologies, International, ISSN: 2334-7449 (Online)

·     Ecological and economic management less risky waste in accordance with the sustainable development of the northern part of the Republic of Serbia, International Confrerence GREDIT 2016 – GREEN DEVELOPMENT, INFRASTRUCTURE, TECHNOLOGY, Skopje, 31 March – 2 April 2016. University of St. Cyril and Methodius, Technical Campus. (M 34)ISBN 978-608-4624-22-6

·  Popović, S., Mijić, R., Vojvodić, N., Petrović, V., Siljanoska, S., THE IMPORTANCE OF MODELING THE FORMATION AND EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL MECHANISM IN TRANSITION COUNTRIES SUCH AS THE REPUBLIC OF SERBIA, „ACADEMICA BR NCUŞI” PUBLISHER, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007

·   Vojvodić, N., Vojvodić, B., “MARKETING U OSIGURANJU”, knjiga, CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, ISBN 978-99955-40-32-6

·   Vojvodić, N., Đokić, A., „MENADŽMENT U OSIGURANJU“, knjiga, ITEP Visoka škola, CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, ISBN 978-99976-671-6-8

·   Vojvodić, N., Vojvodić, B., Vrhovac, D., Komljenović, M., MEASURING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING INVESTMENT USING THE METHOD OF SNEDECER’S F DISTRIBUTION, ISSN: 2334-7449 (Online),  ISSN: 2334-735X (Print)

·       Vojvodić, N., Milutinović, S., CREATING LONG-TERM RELATIONS WITH CONSUMERS BASED ON MARKETING PROMOTIONS, ICAS conferens, Hunedoara, 2017., Romania.

·   Vojvodić, B., Vojvodić, N., Ivić, Lj., Mijić, R. i Mitić, B. (2017). KOMPLEKSNE METODE ZA OCJENU DINAMIKE UKUPNOG POSLOVNOG USPJEHA. Anali poslovne ekonomije, br. 17, str. 9–20 9 UDK 658.012.2:005.336.3; DOI 10.7251/APE1717009V

·    Vojvodic, N., Ðokic, S., Prerad, I. “Political Marketing and Internet as Political Weapon” Published in International Journal of Trend in Research and Development (IJTRD), ISSN: 2394-9333, Volume-8 | Issue-3 , June 2021, URL: http://www.ijtrd.com/papers/IJTRD22680.pdf

Zbornici radova: 

·     Mijić, R., Vojvodić, N. Revizija u funkciji poboljšanja upravljanja preduzeća u tranzicionim zemljama. U: Zbornik radova 1 (str. 32), XII 2019, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.

·       Vojvodić, N., Đokić, A. Upotreba motivacijskih tehnika u upravljanju ljudskim resursima. Efikasnije praćenje izvedenih građevinskih radova uz upotrebu dronova. U: Zbornik radova 1 (str. 62), XII 2019, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.

·   Vojvodić, N., Đokić, S. Korporativno brendiranje. U: Zbornik radova 2 (str. 12–26), II 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.

·       Vojvodić N., S. Đokić, „Direktni marketing”, Zbornik radova 3 (str. 12–21), VIII 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.