fbpx

Obavještenje za dodatni termin ispita za studente koji su prešli na Univerzitet PIM sa Visoke škole “Primus”

Obavještavamo studente koji su prešli na Univerziztet PIM u skolpu integracije sa Visokom školom “Primus”, a koji nisu u mogućnosti da pristupe u redovnim terminima u Januarskom ispitnom roku, da prijavljene ispite mogu polagati u jednom od sledećih dodatnih termina:

19.01.2019. godine: od 10:00h;

26.01.2019. godine: od 10:00h;

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na igor.sabic@univerzitetpim.com