fbpx

Odobrene 43 stipendije za studente u školskoj 2019/2020 godini

U skladu sa svojim ovlašćenjima, definisanim Statutom Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment, direktor Univerziteta donosi sljedeću:

O D L U K U

1. U prvu godinu studija prvog ciklusa u školskoj godini 2019/20. odobrava se upis 43 studenta bez plaćanja troškova školarine sa teritorija gradova i opština: Banja Luka, Prijedor, Trebinje, Bileća, Brod, Derventa, Gacko, Čelinac, Kostajnica, Kozarska Dubica, Kotor Varoš, Novi Grad, Modriča, Mrkonjić Grad, Prnjavor, Ljubinje, Srbac, Teslić, Šamac.
2. Sa teritorije Banja Luke se upisuje 4 studenta, i to:  2 studenta za upis na Ekonomski fakultet i 2 studenta za upis na Pravni fakultet, i iz ostalih opština po 1 student za upis na Ekonomski i Pravni fakultet.
3. Studenti se upisuju na preporuku gradske / opštinske uprave navedenih gradova / opština.
4. Odobrava se upis jednog studenta na preporuku JU “Dom Rada Vranješević” iz Banja Luke na Ekonomski fakultet.
5. Odobrava se upis jednog studenta na preporuku “Centra za socijalni rad” iz Banja Luke i Trebinja na Ekonomskom fakultetu.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

20.02.2019.

Direktor, Prof.dr Ilija Džombić