Na Pravnom fakultetu Univerzitet PIM izvodi se studijski program Pravo u trajanju od 4 godine (240 ECTS) na prvom ciklusu studija. U toku je licenciranje i drugog ciklusa studija Prava.

Naučite sve što morate znati da biste bili uspješan advokat, pravozastupnik, notar, sudija, tužilac ili pravobranilac. Pripremite se na pravi način za Vašu buduću profesiju i budite uspješni.

 

Close Menu