IZVORI FINANSIRANJANAZIV PROJEKTAODOBRENA SREDSTVATRAJANJE
SREDSTVA EVROPSKE UNIJEDEMOS – Demokratska efikasnost i raznovrsnost populizma u Evropi65.0000,00€2018-2022.
MINISTARSTVO ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO 0BRAZOVANJE I INFORMACIONO DRUŠTVO RS
Evropske integracije kao okvir implementacije hibridnih ljudskih prava u pravnom sistemu Republike Srpske
13.000,00 KM2021-2022.
SREDSTVA EVROPSKE UNIJECAHR – Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH212.000,00€2021-2022.
Ostali realizovani projekti:
Strategija razvoja trgovine Republike Srpske za period do 2015. godine
Doprinos ekonomske diplomatije razvoju konkurentnosti ekonomije Republike Srpske u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji
lzgradnja turističkog imidža Banja Luke i uloga diplomatije u funkciji promocije turističkog potencijala Banja Luke
Stvaranje i implementacija koncepta poslovne diplomatije u cilju opšteg unapredenja konkurentnosti privrede i privrednog ambijenta Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
Primjena diplomatije u cilju unapredenja imidža Banja Luke sa posebnim osvrtom na ulogu ekonomske.