fbpx

PROMOCIJA KNJIGE „KORUPCIJA I EKONOMSKI RAZVOJ“  AUTORA AKADEMIKA SLAVKA KARAVIDIĆA I DR SLOBODANA RADULOVIĆA

Univerzitet PIM sa ponosom poziva sve zainteresovane na promociju knjige „Korupcija i ekonomski razvoj“ autora Akademika Slavka Karavidića i dr Slobodana Radulovića, koja će se održati u Amfiteatru Univerziteta PIM, u subotu 30.03.2019. godine sa početkom u 11:00h.

Ekonomski kriminalitet, a naročito njegov najopasniji vid–korupcija, u velikoj mjeri narušava ekonomska, socijalna i svaka druga ljudska prava, kako u svijetu, tako i kod nas. U poslednje dvije decenije ovaj, veoma izraženi socijalno-ekonomski problem, dominantno je opterećen i procesom privatizacije, kao i socijalnim devijacijama koje su imale za posledicu veoma velike ekonomske štete i ugrozile društveno-ekonomski razvoj na ovim prostorima. Mogućnost prevazilaženja problema korupcije sažeto je obuhvaćena poznatom sentencom Karla Popera (K. Popper, 1902-1994.): „Napredovaćemo ako i samo ako smo spremni da učimo na greškama, ako smo spremni da prepoznamo svoje greške i kritički ih koristimo, umjesto da ih dogmatično čuvamo“. O knjizi će govoriti prof. dr Ostoja Barašin i prof. dr Nikola Vojvodić.

Izvod iz recenzija:

U knjizi Korupcija i ekonomski razvoj autori se opredeljuju za pojam „ekonomski“, a ne za, do sada, opšte prihvaćeni termin „privredni kriminalitet“.  Zanimljiva je detaljna podela na šest vrsta korupcije, posebno što je u dosadašnjoj, klasičnoj literaturi uglavnom opšteprisutna podela korupcije na dve osnovne vrste: administrativnu i političku. Takođe, do sada nismo naišli u stručnoj literaturi na sažetu i originalnu eksplikaciju načina izvršenja koruptivnih radnji, i to zloupotrebom službenog položaja i davanjem, odnosno primanjem mita. Autori ističu multidimenzionalnost pojave korupcije, posebno njene višestruke pogubne posledice (prof. dr A. Fatić, recenzent knjige).

„Proces velikih i malih društvenih promena, političkih prevrata i ekonomskih lomova nužno prate procesi socijalne dezintegracije, koji obuhvataju ne samo urušavanje institucija i kidanje društvenoh veza, već i krizu postojećeg sistema vrednosti, moralnih normi. Pojedinac u tim uslovima u potpunosti gubi vrednosne i normativne orijentire usvajanjem različitih oblika devijantnog ponašanja u okviru koga je teško povući granicu između socijalno prihvatljivog zaobilaženja propisa, relativizacije moralnih normi i otvorene prakse korupcije i kriminala. Tako se korupcija uvlači u sve pore društva, prihvatajući se kao nešto uobičajeno i normalno, što su autori rezultatima empirijskog istraživanja i potvrdili“ (prof. dr R. Pejanović, recenzent).

Niz je veoma vrednih ukazivanja na prirodu korupcije, a koja su vredna pažnje ne samo za one koji ocenjuju korupciju uopšte, nego i za one koji su pozvani da je kontrolišu. Tako padaju u oči konstatacije o tome da je: krupcija kompleksna pojava i teži da zahvati sve pore društva; da ima veoma zarazno i razorno dejstvo po čitavo društvo; da jednom kad krene, ona dejstvuje po širini i dubini društvenog tkiva i što dalje odmiče, to je teže kontrolisati i da je odbrana od nje tim teža (M. Milojević, recenzent knjige).

Visokim stepenom naučne samokontrole dr Slobodan M. Radulović i akademik prof. Slavko O. Karavidić su uspeli u radu „Korupcija i ekonomski razvoj“ da ostanu u okvirima najavljenog naučno-istraživačkog polja – ekonomskih aspekata fenomena korupcije. To nije ni malo lako, jer je korupcija u istoriji čovečanstva, i kao savremena pojava – svekolik fenomen koji je opevan u epovima, koji prožima sve strukture društva, razara carstva, države i ruši civilizacije. Korupcija je hidra ljudske komunikacije, ne samo ljudi, nego i korporacija, različitih svetova i carstava. I upravo zbog te sveprožimajuće sposobnosti da prolazi kroz najveće pregrade i zidine tvrđava i da se širi kao kolera nepoznatim stazama i bogazama, značajna je bila samodisciplina ovih autora da ne upadnu u zamku poetskog i patetičnog, iako su čitkim, pitkim i jasnim tekstom obradili ekonomski aspekt korupcije… (prof. dr B.Mitrović, recenzent knjige).