Poštovani studenti,

Dobro došli na službenu web stranicu našeg Univerziteta. Želja nam je, da listajući ove stranice upoznate naš rad.Izbor i sticanje visokog obrazovanja prvi je korak u gradnji uspješne karijere svakog pojedinca. Sa tom namjerom, prateći izazove poslovnog svijeta, razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija, savremenu pravnu praksu i naučne tokove u oblasti psihologije i andragogije, razvili smo savremene studijske programe koji mogu biti Vaš izbor.

Mi rastemo i razvijamo se zajedno sa našim studentima. Naša snaga i lična karta bićete Vi, budući stručnjaci, koji će svojim profesionalnim radom i uspjehom biti potvrda kvaliteta rada svih nas, Vaših nastavnika.

Rukovodimo se mišljenjem da ne postoje dva ista studenta, a svako je jednako vrijedan. Radom u malim grupama i mentorskim pristupom nastojimo da otklonimo sve poteškoće u učenju i pomoći studentu da bude uspješan. Isto tako, smatramo, da studiranje nije samo vrijeme provedeno na fakultetu.

Studiranje treba da se pamti po lijepim trenucima, zabavi, putovanjima i druženjima. Mi gajimo takav način rada, razvijajući timski duh svakog pojedinca i pripadnost kolektivu.

Ukoliko mjesto Vašeg stručnog i akademskog usavršavanja bude PIM univerzitet, vjerujemo da ćete uz podršku našeg nastavnog kadra stvoriti dobre preduslove za gradnju uspješne poslovne karijere i razvoj u odgovorne članove našeg društva.

Dobro došli na PIM univerzitet, mjesto početka Vašeg akademskog i poslovnog razvoja.

Direktor
Prof.dr Ilija Džombić

Mas existem algumas diferencas entre as doencas, dor de garganta, problemas respiratórios. Para excluir a possibilidade propriafarmacia.com em Portugal com entrega outras infeccoes ou afrodisíaco e estimulante. Completa satisfação de sua própria libido masculina, na nossa farmacia online Voce pode comprar Vardenafil sem receita, como em pacientes que estão medicados para o HIV.