Dragi STUDENTI,

DOBRODOŠLI!Sigurna sam da ćete i posredstvom virtuelnog obilaska PIM UNIVERZITETA osjetiti značajan dio naše akademske atmosfere. Istovremeno, osjetićete posebnu prisnost, toplinu, ali i dvosmjerno poštovanje, koje se u ovoj našoj ubrzanoj i automatizovanoj civilizaciji mogu još jedino pronaći u dobrim i utemeljenim porodicama i njihovim domovima. Kompletan akademski utisak i želju da se trajno vežete za naš HRAM NAUKE I ZNANJA stećićete već na prvim časovima nastave kod probranih i referentnih profesora, nastavnika i saradnika, ali i cjelokupnog Univerzitetskog osoblja.Veliki i mali brojevi nisu uvijek u akademskom svijetu kompatibilni sa proporcionalnim kvalitetom.

Naš Univerzitet PIM, po broju upisanih studenata, spada u manje univerzitete – to je naša univerzitetska orijentacija. Male grupe studenata/polaznika, interaktivna nastava, visok nivo znanja – to je, po nama, pravi akademski ambijent u kome se probranom, savremenom metodologijom uče i utvrđuju potrebna znanja i stiču doživotna prijateljstva.Ta čarolija našeg Univerzitetskog hrama traje i po sticanju diploma – vraćaćete se s radošću kojom se vraćate kući.

Sve je brojnija svjetska populacija, pa su i egzistencijalni problemi sve izraženiji. Dvije osnovne vrijednosti savremenog čovjeka – ZNANJE I ZDRAVLJE – ključ su uspješnog života. Osim toga, visoki naučno – tehnološko – informatičko – akademski standardi podrazumijevaju neprekidno i doživotno učenje, pa je orijentacija u nastavnim programima, ciklusima i stepenima licenciranog znanja našeg PIM Univerziteta prilagođena tim ekstremno visokim standardima.

Mi vjerujemo da smo pronašli pravu mjeru akademizma koja našim diplomiranim studentima omogućava visok nivo zaposlenosti u uspješne karijere.

U akademski Hram našeg PIM Univerziteta ulazi se pod simbolom Pitagorine akademije – trouglom. Taj znak „govori“ da se u njegovim amfiteatrima, učionicama, čitaonicama i kabinetima njeguju MUDROST, SNAGA ZNANJA I LJEPOTA ŽIVOTA.

Akademski pozdrav – Vivat Academia!

Rektor
Prof. dr Dragan Đuranović

Close Menu