Slađana Miljenović

Doc. dr Slađana Miljenović

Naučna oblast: Psihologija

E-mail: m.sladja@yahoo.com

Obrazovanje

  • Doktor psiholoških nauka: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (2020)
  • Magistar psiholoških nauka: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (2014)
  • Diplomirani psiholog: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (2009)

Zvanja

  • 2020- docent- Pedagoški fakultet, Bijeljina
  • 2016- viši asistent- Pedagoški fakultet, Bijeljina
  • 2010 – asistent – Pedagoški fakultet, Bijeljina