Samardžić-Snežana-izmjenjeno.jpg

Dr Snežana Samardžić, docent

Klinička psihologija


Email: nenasok@yahoo.com

Obrazovanje

 • Doktorat 2016.g Filozofski fakultet Banja Luka Psihologija
 • Diploma 1987.g. Filozofski fakultet Skoplje Psihologija

Najvažniji objavljeni radovi

 • Samardžić, S. (2005). Incest i seksualnost. Engrami, 27(3-4), 43-49
 • Samardžić, S. (2006). Border-Line sindrom u kliničkoj praksi. Engrami, 28(3-4), 47-55.
 • Samardžić, S. (2008). Žene kao počinioci krivičnog dela ubistva i zločin čedomorstva. Engrami, 30(2), 15-20.
 • Samardžić, S. Nešković, B.(2009). Povezanost nekih modaliteta agresivnosti kod dece u ranoj adolescenciji i njihovih istopolnih roditelja. U Zborniku radova „1 Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem“, 98-107.
 • Samardžić,S.(2009). Analiza likovnog stvaralaštva shizofrenih bolesnika. U knjizi sažetaka „Sarajevski dani psihologije“, str. 37
 • Ćeranić, S., Nešković, B., Samardžić, S. (2011). Obrasci afektivnog vezivanja kod shizofrenih počinilaca krvnih delikata. U Knjizi sažetaka „II Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa medjunarodnim učešćem“, 64-65.
 • Samardžić, S. (2011). Agresivnost i attachment: doprinos razumevanju nasilnog ponašanja shizofrenih i poremećaja ličnosti. U Knjizi rezimea, ur. Todorović, J., Djigić, G. Niš: Filozofski fakultet, 33-34.
 • Samardžić, S.(2011). Likovna ekspresija u procjeni psihotičnog razvoja. U Zborniku radova „II Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem“, str. 171-178.
 • Samardžić, S. (2012). Psihotični počinilac krvnog delikta i njegova žrtva – viktimološka analiza. U Knjizi sažetaka „Drugi sarajevski dani psihologije“, str.56.
 • Samardžić, S. (2013). Evaluation of psychotherapeutic effects on Borderline personality disorder: a case report. Psychiatria Danubina, 25(2), 179-181.