Studentski parlamet okuplja studente PIM Univerziteta s ciljem povećanja stepena efikasnosti rada na polju zaštite prava studenata, davanja prijedloga i realizacija projekata koji mogu unaprijediti studentski standard na PIM Univerzitetu, provođenje humanitarnih akcija, organizovanje sportskih aktivnosti i zajedničkih putovanja i druženja.

U svom dosadašnjem radu, Studentski parlament PIM Univerziteta realizovao je brojne aktivnosti u saradnji sa Rektorom PIM Univerziteta, nastavnicima i saradnicima.

Aktivnim učešćem Studentskog parlamenta u organima upravljanja omogućeno je neposredno angažovanje studenata na rješavanju najvažnijih pitanja vezanih za nastavni process, studentski standard i vannastavne aktivnosti.

Kancelarija Studentskog parlamenta PIM univerziteta nalazi se na prvom spratu PIM univerziteta, broj 11. Kancelarija je otvorena svakim radnim danom od 11:00h do 13:00h u toku školske 2016/2017 godine.

Kontakt telefon: 051/378-300 lokal 11;
Mail: aleksandar.kospic@hotmail.com

Ovdje možete pornaći informacije o dosadašnjim članovima studentskog parlamenta.

Studentski parlament 2012-13

Studentski parlament 2013-14

Studentski parlament 2014-15

Studentski parlament 2015-16

Studentski parlament 2016-17

Close Menu