Asanović N. Jelena

team

Master profesor jezika i knjizevnosti

Knjizevnost

Biogafija

  • 2011 - Izbor u zvanje, PIM, Jezik

Najznačajnijiradovi

  • ‘Paralele izmedju Jane Austen i R.P Jhabvala’

Zbirni podaci naučne aktivnost nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 0
%
Ukupan broj radovasa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima: 0
%
Usavršavanja: Mnogobrojni seminari u oblasti engleskog jezika, aktivno ucesce u logistici vodjenja private skole jezika kao i kooridinisanje nastavom
%