Čolaković Radomir

team

Doktor psiholoških nauka

Klinička psihologija

Biografija

  • 2004 - Filozofski fakultet Isočno Sarajevo
  • 2008 - Filozofski fakultet Isočno Sarajevo
  • 2014 - Filozofski fakultet Isočno Sarajevo, klinička psihologija

Najznačajniji radovi

  • R. Čolaković, Psihosocijalni aspekti mobinga u vojnom kolektivu ; zbornik radova Pale Filozofski fakultet 2010

  • R. Čolaković, Teškoće u psihodijagnostici mobinga; Zbornik radova sa naučnog skupa Filozofski fakultet Pale 2011

  • R. Čolaković, Psiholški aspekti ronhopatije Zbornik radova sa naučnog skupa Filozofski fakultet Pale 2013

  • R. Čolaković, Funkcionisanje patoloških konativnih sistema kod oboljelih od PTSP Zbornik radova sa naučnog skupa Filozofski fakultet Pale 2011.- stručni rad

  • R. Čolaković, Mobing u vojsci psihičko maltretiranje starješina Filozofski fakultet Pale 2011.- knjiga

Zbirni podaci naučne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata, bez auto citata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima: Domaći 0 Međunarodni 0
%
Usavršavanja: 0
%