fbpx

Crnogorčić (Žarko) Željko

team

Viši asistent - Magistar nauka u oblasti menadžmenta

Marketing

Biografija

  • 2007 - Diploma - Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje, Reinženjering poslovnih procesa
  • Izbor u zvanje - Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment – Studujski centar Trebinje, Marketing

Najznačajniji radovi

  • Primjena neuronskih mreža na optimizaciju geometrije vrha zavojnih burgija, Crnogorčić Željko, Gvozdenović Tamara, Spaić Obrad, septembar 2003, Festival informatičkih dostignuća INFO FEST /Budva (objavljeno u festivalskom katalogu INFO FEST-a , str.256-262)

  • Ljudski resurs kao ključni faktor obezbjeđenja kontinuiranih unapređenja, Crnogorčić Željko, Kučinar Rada, Miljanović Mirjana, maj 2004, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije, 31.godišnja konferencija JUSK-a – Festival kvaliteta 2004 / Kragujevac, (objavljeno u zborniku radova, str.117-124)

  • Budžet kao osnov sistema kontrole menadžmenta i uslov poboljšanja, Crnogorčić Željko, Kučinar Rada, Miljanović Mirjana, maj 2005, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije, 32.godišnja konferencija JUSK-a – Festival kvaliteta 2005 / Kragujevac (objavljeno u zborniku radova i časopisu KVALITET, vol. 15, br. 7-8, str. 77-81, Beograd, 2005)

  • Novi poslovni modeli, Crnogorčić Željko, Miljanović Mirjana, mr Gvozdenović Tamara, maj 2007, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije, 34.nacionalna konferencija o kvalitetu AQS-a – Festival kvaliteta 2007 / Kragujevac (objavljeno u zborniku radova)

  • Bodies of knowledge in project management and project quality management, Crnogorčić Željko, Miljanović Mirjana, mr Gvozdenović Tamara, Jegdić Aleksandar, septembar 2007, 2nd International ICQME Conference, Miločer (objavljeno u zborniku radova i časopisu International Journal for Quality Research / Vol 2/ 2008 / No 1 str.69-76 )

  • Effects of the purchase process reengineering, Crnogorčić Željko, Miljanović Mirjana, mr Gvozdenović Tamara, septembar 2008, 3rd International Conference QME 2008, Budva (objavljeno u zborniku radova, str.160-167)