Damjanović Boris

team

Docent

Informacione nauke I bioinformatika

Biografija

 • 2016 - Doktorat - Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Organizacione nauke
 • 2016 - Izbor u zvanje - PIM Univerzitet, Informacione nauke I bioinformatika

Najznačajniji radovi

 • Damjanović B. Simić D. 2003, Performance evaluation of AES algorithm under LINUX operating system, Proceeding of the Romanian academy-series A: Mathematics, physics, technical sciences, information scince, Vol. 1, No. 2/2013

 • Damjanović B. Simić D. (2015) Tweakable parallel OFB mode of operation with delayed thread synchronization, security and communication networks, Vol. 9, pp. 1119-1131. Doi: 10.1002/sec.1404. IF za 2015: 0.806; (SCIe)

 • Damjanović B. I Starčević D. (2015) Mean shift algoritm za praćenje objekata u OpenCV biblioteci, InfoTech 2015, Aranđelovac

 • Damjanović B I Marjanović Z. (2013) Neki aspekti unutrašnje strukture SUBP Firebird baze podataka, InfoTech 2013, Aranđelovac

 • Damjanović B. Simić D. (2011) comparative implementation analysis of AES algorithm, JITA, Banja Luka

 • Damjanović B. Simić D. (2013) Pregled primjenjenih pristupa za softversku enkripciju podataka u različitim operativnim sistemima, InfoM Vol. 47, Beograd

 • Damjanović B. Simić D. (2013) Eksperimenti sa mogućim modifikacijama AES algoritma, InfoM Vol. 46, Beograd

 • Damjanović B. Simić D. (2014) Modeliranje performansi različitih implementacija algoritma AES pomoću M5 metode, InfoTech 2014, analize, tranzicija, Vol. 14, No. 30, Tuzla

 • Mikić Đ. Mikić N. I Damjanović B. (2012) Ocjenjivanje relevantnosti kriterija upravljačkog protokola na bazi prioriteta I matrične analize, Tranzicija, Vol. 14, No. 30, Tuzla

 • Damjanovi B. I Ranilović M. (2010) Standardi, teoretske pretpostavke I napredni alati kao put ka poboljšanju efikasnosti informacionih sistema, Efiksanost u privredi, Zrenjanin

 • Title

  Damjanović B., Banjac O., Tejić B., Kos A. (2014), The Theoretical Framework for Face Detection with OpenCV Library, PROCEEDINGS of XVI International Scientific Conference on Industrial Systems (IS\'14), UNIVERSITY OF NOVI SAD - FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES, Novi Sad, Serbia

 • Title

  B.Damjanovic, ALGORITHM AES - STRUCTURE, TRANSFORMATIONS AND PERFORMANCE, (2016) Aktuelnosti, BLC, Banja Luka, DOI 10.7251/AKT1636001D

 • Title

  Damjanović B. (2017), SOA i orkestracija servisa – istorijat, uloga i open source tehnologije, InfoM Vol. 62/2017, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

 • Title

  Boris Damjanović, Đuro Mikić, (2017) Merkleova stabla, ITEO, Banja luka

Zbirni podaci naučne aktivnost nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima: Domaći 0 Međunarodni 0
%
Usavršavanja: 0
%