fbpx

Davidović Rakić Jelena

team

Doktor psiholoških nauka

socijalna psihologija, Psihologija rada i organizacije

Biografija

 • 2000 - Diploma - Filozofski fakultet Novi Sad
 • 2010 - Doktorat - Filozofski fakultet Pale
 • 2014 - Izbor u zvanje - Univerzitet PIM Banja Luka, socijalna psihologija, Psihologija rada i organizacije

Najznačajniji radovi

 • J. Rakić, Promene u preferencijalnim stilovima života mladih, savjovanje , na putu ka dobu znanja , fakultet za menadžment Novi Sad 2006.

 • J. Rakić, Pojavni oblici vertikalnog i horizontalnog mobinga Naučno stručni skup psihologa Srbije , Društvo psihologa Srbije , Beograd 2008.

 • J. Rakić, R. Rajović, M. Dumanović, Novi kvalitet NTC programa u darovitosti i moralnosti, Okrugli sto Vršac 2011.

 • I. Dunđerović, Davidović - Rakić J. Obrazovanje i stavovi o karijeri , Naučni skup Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja Učiteljski fakultet Beogard, 2012.

 • J. Rakić, R. Rajović, M. Dumanović, NTC sistem učenja rana detekcija i stimulacija razvoja darovitosti Naučna konferencija; Savremeno obarzovanje i kompetencije vspitača u predškolskim ustanovama , prvi kongres Balkanskog udruženja vaspitača Stanišići 2012.

 • J. Simić, J. Davidović Rakić, Prevencija stresa u funkciji jačanja ljudskog kapitala Zbornik radova; Na putu ka dobu znanja, 2012..

 • J. Davidović Rakić, Stilovi života univerzitetskih predavača, Naučni skup Nauka i globalizacija Filozofski fakultet Pale, 2013.

 • M. Vidaković. J. Davidović Rakić, Socijalna inteligencija kao paradigma kompletnog obrazovanja ; Međunarodna naučno stručna konferencija Metodički dani, 2013.

 • J. Davidović Rakić, R. Rajović, Samopoštovanje darovitih osnovaca, naučni skup Nauka i sloboda; Filozofski fakultet Pale, 2014.