fbpx

Đukić Milorad

team

Doktor nauka

Marketing

Biografija

  • 1998 - Diploma - Mašinski fakultet Banja Luka
  • 2007 - Doktorat - Univerzitet Braća Karić Fakultet za trgovinu i bankarstvo
  • 2014 - Izbor u zvanje - PIM Univerzitet, Marketing

Najznačajniji radovi

  • Đukić M. Industrijski marketing, PIM Univerzitet Banja Luka, 2014

  • Istarživanje zadovoljsta potrošača na primeru motornih ulja