fbpx

Đurić Z. Miroslav

Biografija

 • 2004 - Diploma - Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Psihologija
 • 2008 - Magisterij - Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Psihologija
 • 2015 - Doktorat - Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Psihologija
 • 2016 - Izbor u zvanje - Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Razvojna psihologija
 • 2016 - Izbor u zvanje - Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Opšta psihologija

Najznačajniji radovi

 • Profesionalne preferencije mladih (Monografija 2008. godine)

 • Aktivnosti u prevenciji maloljetničke delinkvencije (socijalno-psihološki pristup) (Monografija 2012. g.)

 • Reagovanje adolescenata na vršnjačko nasilje (socijalno-psihološki pristup) (Monografija 2016. g.)

 • Uloga djece i mladih - svjedoka nasilja u sprečavanju nasilja među svojim vršnjacima, U Zbornik radova: Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva) (Međunarodna naučnostručna konferencija) (pp. 383-396). Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova. 2013. g.

 • Zastupljenost elektronskog nasilja među adolescentima (Socijalno-psihološko istraživanje), U Zbornik radova: Kriminalističko-kriminološka istraživanja – stanje i perspektive, Vol. 8, Br. 1, (pp. 193-203). Banja Luka: Internacionalna asocijacija kriminalista i Uprava za policijsko obrazovanje. 2015. g.

 • Egzogeni i endogeni faktori maloljetničke delinkvencije, U Mitrović, Lj. (Ur.) Maloljetnička delinkvencija kao oblik društveno neprihvatljivog ponašanja (Tematski naučni skup) (pp. 421-434). Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova. 2008. g.

 • Socijalno-psihološki pristup fenomenologiji maloljetničke delinkvencije na području Centra javne bezbjednosti Banja Luka, U: Bezbjednost, policija, građani 1-2/13 (pp. 91-101). Banja Luka: Ministarstvo unutrašnjih poslova. 2013. g

 • Zastupljenost fizičkog nasilja među adolescentima (Socijalno-psihološko istraživanje), U: Bezbjednost, policija, građani 3-4/15 (pp. 133-144). Banja Luka: Ministarstvo unutrašnjih poslova. 2015. g.

 • Zastupljenost psihološkog nasilja među adolescentima, U: Bezbjednost, policija, građani 1-2/16 (pp. 73-87). Banja Luka: Ministarstvo unutrašnjih poslova. 2016. g.

Ukupan broj citata, bez autocitata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima: Domaći 0, Međunarodni 0
%
%
 • image
  Usavršavanja
 • image

  1. Završio je 1998. godine u Prijedoru policijsku obuku koju su pod nazivom „Ljudsko dostojanstvo“ („Human dignity“) organizovale Međunarodne policijske snage Ujedinjenih nacija - UN IPTF.

 • image

  2. Završio je 1998. godine u Doboju obuku za instruktora „Prelaznog policijskog kursa - blok A/C“ koji je održan u Doboju od strane ICITAP-a (International Criminal Investigative Training Assistance Program – United States Department of Justice).

 • image

  3. Završio je 1999. godine Kurs o sobraćaju u Prijedoru koji je realizovala Jedinica za obuku lokalne policije Međunarodnih policijskih snaga Ujedinjenih nacija.

 • image

  4. Završio je kurs 2000. godine, u Prijedoru, kojeg je pod nazivom „Kurs policijskog djelovanja u zajednici“ organizovala Jedinica za obuku lokalne policije Međunarodnih policijskih snaga Ujedinjenih nacija.

 • image

  5. Završio je kurs „Informacionog sistema za policijske službenike u BiH“ koji je održan 2000. godine u Banjoj Luci, od strane Međunarodnih policijskih snaga u Bosni i Hercegovini.

 • image

  6. Završio je 2008. godine „Kurs za srednji rukovodni kadar“ na Policijskoj akademiji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

 • image

  7. Završio je obuku na temu „Tehnike saslušanja maloljetnih izvršilaca i maloljetnih žrtava krivičnih djela“ koju je 2009. godine u Sarajevu organizovala Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini.

 • image

  8. Završio je kurs na temu „Akcije brigada za prevenciju maloljetničkog kriminala“ održan u Sarajevu 2010. godine, koji je organizovao Ured za unutrašnju sigurnost pri Ambasadi Francuske u Sarajevu, u saradnji sa g. Alainom Boucherie iz brigade za prevenciju maloljetničkog kriminala iz Garda.

 • image

  9. Položio je 2011. godine test za „provjeru znanja iz informatike“, po Planu realizacije aktivnosti vezanih za informatičku obuku pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

 • image

  10. Posjeduje Sertifikat Ministarstva pravde Republike Srpske o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz oblasti prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece i maloljetnika od 30.12.2013. godine.

 • image

  11. Pohađao je obuku za policijske inspektore na temu „Djeca i maloljetnici u ulozi oštećenih i svjedoka u krivičnom postupku“, koju je 2011. godine u Banjoj Luci organizovala misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

 • image

  12. Završio je obuku za trenere koja je pod nazivom „Seksualno prenosive infekcije i HIV za visokorizična nemedicinska zanimanja“ održana u Sarajevu 2011. godine.

 • image

  13. Prisustvovao je obuci za sudije i tužioce na temu „Značaj i uloga multisektorske saradnje na sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici“, koja je održana u Centru za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske u Banjoj Luci, 2012. godine, a organizator obuke je Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova u Vladi Republike Srpske.

 • image

  14. Posjeduje Uvjerenje od Uprave za policijsko obrazovanje MUP-a Republike Srpske o završenom seminaru „Rad policije sa maloljetnicima“, koji je održan 2013. godine u Banjoj Luci.

 • image

  15. Posjeduje certifikat od predstavnika podrške EU za provođenje zakona o učešću u radu radionice „Etika i integritet u policiji“, koja je održana 2014. godine u Banjoj Luci.

 • image

  16. Posjeduje Uvjerenje od Uprave za policijsko obrazovanje MUP-a Republike Srpske o završenom seminaru „Krimiminalistička obrada lica mjesta“, koji je održan 2014. godine u Banjoj Luci.

 • image

  17. od-do: Mart 1998. godine (40 časova) do 06.03.1998. godine; naziv ustanove, mjesto i država: Međunarodne policijske snage Ujedinjenih nacija - UN IPTF u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, Prijedor, Republika Srpska, BiH; stečeno zvanje ili diploma: Certifikat o završenoj policijskoj obuci (Police Training Certificate) „Ljudsko dostojanstvo“ („Human dignity“).

 • image

  18. od-do: Juni 1998. godine naziv ustanove, mjesto i država: ICITAP-a (International Criminal Investigative Training Assistance Program – United States Department of Justice), Doboj, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Certifikat za instruktora „Prelaznog policijskog kursa - blok A/C“, od 12.06.1998. godine.

 • image

  19. od-do: Novembar 1999. godine (28 sati profesionalnog usavršavanja) naziv ustanove, mjesto i država: Jedinica za obuku lokalne policije Međunarodnih policijskih snaga Ujedinjenih nacija, Prijedor, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Diploma za uspješno završen“Kurs o sobraćaju“, od 26.11.1999. godine

 • image

  20. od-do: Juni 2000. godine (25 sati profesionalnog usavršavanja) do 20.06.2000. godine naziv ustanove, mjesto i država: Jedinica za obuku lokalne policije Međunarodnih policijskih snaga Ujedinjenih nacija, Prijedor, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Diploma za uspješno završenih 25 sati profesionalnog usavršavanja tokom kursa pod nazivom „Kurs policijskog djelovanja u zajednici“

 • image

  21. od-do: Od 07.08.2000. godine do 08.08.2000. godine naziv ustanove, mjesto i država: Međunarodne policijske snage u Bosni i Hercegovini, Banja Luka, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Certifikat o završenom kursu „Informacioni sistemi za policijske službenike u BiH“

 • image

  22. od-do: Od 08.09.2008. godine do 07.10.2008. godine naziv ustanove, mjesto i država: Policijska akademija Uprave za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Uvjerenje o završenom kursu pod nazivom „Kurs za srednji rukovodni kadar“

 • image

  23. od-do: Od 23.03.2009. godine do 27.03.2009. godine naziv ustanove, mjesto i država: Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, BiH stečeno zvanje ili diploma: Potvrda o završetku obuke na temu „Tehnike saslušanja maloljetnih izvršilaca i maloljetnih žrtava krivičnih djela“

 • image

  24. od-do: Od 05.10.2010. godine do 08.10.2010. godine naziv ustanove, mjesto i država: Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini u saradnji sa g. Alainom Boucherie iz Brigade za prevenciju maloljetničkog kriminala iz Garda, Sarajevo, BiH stečeno zvanje ili diploma: Diploma o pohađanju kursa „Akcije brigada za prevenciju maloljetničkog kriminala“

 • image

  25. od-do: 11.04.2011. godine naziv ustanove, mjesto i država: Uprava za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Uvjerenje o položenom testu za „Provjeru znanja iz informatike“, po Planu realizacije aktivnosti vezanih za informatičku obuku pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske

 • image

  26. od-do: Od 05.10.2011. godine do 06.10.2011. godine naziv ustanove, mjesto i država: Udruženje „Partnerstvo za zdravlje“ BiH, Sarajevo, BiH stečeno zvanje ili diploma: Certifikat o uspješno završenom treningu za trenere pod nazivom „Seksualno prenosive infekcije i HIV za visokorizična nemedicinska zanimanja“

 • image

  27. od-do: Od 04.11.2013. godine do 06.11.2013. godine naziv ustanove, mjesto i država: Uprava za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Uvjerenje o pohađanju seminara „Rad policije sa maloljetnicima“

 • image

  28. od-do: 10-11.11.2010. godine i decembar 2013. godine naziv ustanove, mjesto i država: Ministarstvo pravde Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Sertifikat Ministarstva pravde Republike Srpske o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz oblasti prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece i maloljetnika od 30.12.2013. godine

 • image

  29. od-do: Od 21.01.2014. godine do 24.01.2014. godine naziv ustanove, mjesto i država: Podrška EU za provođenje zakona, Banja Luka, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Certifikat od predstavnika podrške EU za provođenje zakona o učešću u radu radionice „Etika i integritet u policiji“

 • image

  30. od-do: Od 20.08.2014. godine do 22.08.2014. godine naziv ustanove, mjesto i država: Uprava za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Uvjerenje o pohađanju seminara „Kriminalistička obrada lica mjesta“

 • image

  31. od-do: Dana 01.04.2016. godine naziv ustanove, mjesto i država: Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Uvjerenje o položenom stručnom ispitu broj: 23.02/153-173/16, od 04.04.2016. godine

 • image
  UČEŠĆE U RADU NAUČNIH KONFERENCIJA:
 • image

  Učešće na Tematskom naučnom skupu „Maloljetnička delinkvencija kao oblik društveno neprihvatljivog ponašanja mladih“ održan u Banjoj Luci 19. i 20. novembra 2008. godine koji je organizovala Visoka škola unutrašnjih poslova Republike Srpske. Na ovom naučnom skupu prezentovao je svoj rad „Egzogeni i endogeni faktori maloljetničke delinkvencije”.

 • image

  Učešće na Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva)“ koja je održana u Laktašima u periodu 27-29. mart 2013. godine, a Konferenciju je organizovala Visoka škola unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom (Hanns Seidel Stiftung). Na ovoj naučno-stručnoj konferenciji prezentovao je svoj rad „Uloga djece i mladih - svjedoka nasilja u sprečavanju nasilja među svojim vršnjacima“

 • image

  Učešće na X međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Kriminalističko-kriminiloška istraživanja – stanje i perspektive“ koja je održana u Banjoj Luci 25.12.2015. godine, a Konferenciju je organizovala Internacionalna asocijacija kriminalista i Uprava za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Na ovoj naučno-stručnoj konferenciji prezentovao je svoj rad „Zastupljenost elektronskog nasilja među adolescentima (socijalno-psihološko istraživanje)“.

 • image

  Dana 03.03.2016. godine u Banjoj Luci održao je Javnu tribinu pod nazivom „Reagovanje na vršnjačko nasilje“, koju je organizovalo Filozofsko društvo Republike Srpske u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci.

 • image
  Seminari:
 • image

  1. U okviru seminara „Maloljetnička pravda i socijalni rad – socijalni rad u kontekstu maloljetničke pravde“ koji je u organizaciji Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini održan 2011. godine u Laktašima, održao je predavanje članovima Udruženja stručnih radnika socijalnih djelatnosti Republike Srpske, predstavnicima ustanova socijalne zaštite, Ombudsmana Bosne i Hercegovine i Udruženja medijatora Bosne i Hercegovine na temu „Uloga i odgovornosti različitih institucija sistema u kreiranju i provođenju zakonskih mjera prema maloljetnim prestupnicima (metode saradnje)“

 • image

  2. Seminar o maloljetničkoj delinkvenciji – EU standardi i iskustva koji je održan u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci, 2012. godine, a organizatori seminara su TAIEX i MUP Republike Srpske

 • image

  3. Seminar „Praksa i kriteriji procjene postojanja opasnosti od odlaganja u postupku preduzimanja nekih radnji dokazivanja“ koji je u okviru projekta „Uspostava boljih mehanizama saradnje između policije i tužilaštava u Bosni i Hercegovini“ održan 2009. godine u organizaciji Visokog tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, Centara za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i pravosudne komisije Brčko distrikta

 • image

  4. Na seminaru „Banjaluka bezbjedan grad, negativne pojave, stanje i preventivne mjere (prosjačenje, alkoholizam, narkomanija i nasilje)“ koji je održan 2009. godine, a kojeg su organizovali JU „Centar za socijalni rad“ Banjaluka i Centar javne bezbjednosti Banja Luka, održao je izlaganje na temu „Alkoholizam i narkomanija“

 • image

  5. Na seminaru „Maloljetnička delinkvencija“ koji je održan 2009. godine u Banjoj Luci, a kojeg je organizovao TAIEX - Direktorat za proširenje Evropske komisije, održao je predavanje na temu „Maloljetnička delinkvencija u Bosni i Hercegovini“

 • image

  6. Prisustvovao je seminaru „Borba protiv korupcije – prevencija i represija“ koji je 2011. godine održan u Banjoj Luci, a seminar je organizovao MUP RS u saradnji sa Instrumentom Evropske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija TAIEX

 • image
  Okrugli stolovi:
 • image

  1. Okrugli sto održan u Prijedoru, 2013. godine, u okviru Projekta Centra za socijalni rad Prijedor «Razvijanje međusektorske saradnje i primjena iskustava dobre prakse u zaštiti žrtava nasilja u porodici»

 • image

  2. „Kreiranje usluga za djecu izloženu zanemarivanju i zlostavljanju - sigurne kuće za djecu“ održan u Banjoj Luci 2008. godine koji je organizovala JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka u saradnji sa ustanovom „Sigurna dečija kuća“ Novi Sad

 • image

  3. „Banja Luka – bezbjedna zajednica“ koji je 2009. godine održan u Banjoj Luci, a kojeg je organizovao Grad Banja Luka

 • image

  4. „Ne alkoholu među mladima“ održan 2010. godine u Banjoj Luci, kojeg je organizovao Ombudsman za djecu Republike Srpske

 • image

  5. „Novi Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske“ koji je 2010. godine, u organizaciji Misije OEBS-a u BiH održan u Banjoj Luci

 • image

  6. „Seksualna eksploatacija djece u Republici Srpskoj“, koji je održan 2012. godine u Banjoj Luci,a organizator ovog Okruglog stola je Ombudsman za djecu RS

 • image

  7. „Pravo djeteta na zaštitu od nasilja“ održan u Banjoj Luci 03.06.2015. godine koji je organizovalo Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske i Ombudsman za djecu Republike Srpske

 • image
  Radionice i prezentacije:
 • image

  1. Radionica „Mediji o djeci – djeca u medijima“ održana u Banjoj Luci 2009. godine koju je organizovao Ombudsman za djecu Republike Srpske)

 • image

  2. Prezentacija predstavljanje Okvirnog programa Evropske unije za istraživanje i razvoj koja je održana 2010. godine u Banjoj Luci, a koju je organizovala Uprava za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije Republike Srpske

 • image

  3. „Podrška policijskim službenicima nakon stresnih situacija“ koja je održana 2011. godine u Banjoj Luci, a koju je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa policijskim atašeom Republike Austrije u Bosni i Hercegovini

 • image
  Ostale aktivnosti:
 • image

  Kao student psihologije prezentovao je koautorski istraživački rad Đurić, M. i Bratić, V. (2003). „Ideja smrti kod djece različitog uzrasta“ na Trećoj CLIPSEE studentskoj konferenciji „Djetinjstvo i trauma“ koja je održana na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, u periodu 05-09.12.2003. godine.

 • image

  Godine 2008. ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske imenovan je za člana Radne grupe za izradu Okvirnog nastavnog plana i programa u okviru projekta „Prevencija nasilja koje uključuje djecu i promocija poštivanja različitosti u Bosni i Hercegovini kroz obrazovni sistem“ koji implementira Save the Children UK u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID).

 • image

  Godine 2009. održao je predavanja štićenicima i osoblju Dječjeg doma „Rada Vranješević“ u Banjoj Luci na teme: „Prevencija maloljetničke delinkvencije“, „Prevencija vršnjačkog nasilja“ i „Prevencija zloupotrebe duvanskih proizvoda, alkohola i droga“.

 • image

  Bio je predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske – član Radne grupe za strateški cilj „Primjena kaznenog zakonodavstva za maloljetnike u praksi“ čija realizacija je vršena u okviru Strategije protiv maloljetničkog prestupništva u Bosni i Hercegovini (2006-2010).

 • image

  U svojstvu člana Radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske 2010. godine učestvovao je u izradi prijedloga Pravilnika o primjeni mjere policijskog upozorenja iz člana 124. stav 1. Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 13/10).

 • image

  Od 2010. godine ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske imenovan je za rad na projektu „Prevencija i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“ kojeg realizuje UNDP i UNFP.

 • image

  Ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske je bio imenovan za rad na planiranju i implementaciji Strategije za sprečavanje nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici u Republici Srpskoj za period 2011-2013. godina.

 • image

  Od 2011. godine član je Radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za izradu i realizaciju nastavnog plana i programa obuke policijskih službenika u sprečavanju rodno zasnovanog nasilja i u okviru toga učestvovao je u izradi Priručnika za obuku na navedenu temu i, kao predavač, u realizaciji programa obuke policijskih službenika MUP-a RS.

 • image

  Godine 2011. u okviru implementacije programa preventivne edukacije policijskih i vojnih službenika o zaštiti na radnom mjestu od HIV-a i drugih spolno prenosivih infekcija/oboljenja kao i na smanjenju stigme i diskriminacije po ovom pitanju kojeg organizuje nevladina organizacija „Partnerstvo za zdravlje“ – Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, održao je predavanje na temu „Seksualno prenosive infekcije i HIV za visokorizična zanimanja“ regrutima Vojske BiH u kasarni Pazarić u Sarajevu, a 2012. godine, na istu temu je održao predavanje policijskim službenicima Stanice javne bezbjednosti Prijedor.

 • image

  Godine 2012. održao je izlaganje /prezentaciju/ na Konferenciji „Nasilje među mladima – istraživački rezultati i programi prevencije“, koja je održana na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Organizator Konferencije je Filozofski fakultet u Banjoj Luci.

 • image

  Rješnjem Ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske od 2012. godine član je Koordinacionog tima za praćenje i unapređenje rada organizacionih jedinica MUP-a RS koje rade na poslovima maloljetničke delinkvencije.

 • image

  Učestvovao je u izradi nastavnog plana i programa seminara „Rad policije sa maloljetnicima“ i od 2013. godine, u svojstvu predavača, učestvuje u realizaciji navedenog seminara, koji organizuje Uprava za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

 • image

  Rješenjem Ministra unutrašnjih poslova od 2014. godine bio je član Radne grupe za izradu Pravilnika o načinu sprovođenja zaštitnih mjera koje su u nadležnosti MUP-a RS.

 • image

  Rješenjem Gradonačelnika Grada Banja Luka broj: 12-G-4936/14, od 05.12.2014. godine imenovan je za člana Radne grupe ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za implementaciju Projekta „Pravda za djecu“.

 • image
  Pohvale i nagrade:
 • image

  1. Od RO Centar za osnovno obrazovanje i vaspitanje u Prijedoru, OOUR Osnovna škola “Hasan Kikić” u Ljubiji je 26.05.1986. godine dobio Posebno svjedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju “Mitar Trifunović-Učo”, u znak priznanja za postignut odličan uspjeh iz svih predmeta i primjerno vladanje u toku osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

 • image

  2. Dana 06.04.2010. godine kao šef Odsjeka za sprečavanje maloljetničke delinkvencije u Centru javne bezbjednosti Banja Luka dobio je Zahvalnicu, a Odsjek kojim rukovodi je dobio Povelju od Osnovne škole „Sveti Sava“ u Banjoj Luci za uspješnu saradnju sa roditeljima, učenicima i nastavnicima kroz poslove suzbijanja maloljetničke delinkvencije, vršnjačkog nasilja, upotrebe duvanskih proizvoda, alkohola i droga i prevenciju prijetnji podmetanja eksploziva.

 • image

  3. Odlukom Ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske broj: 04/2-134-43/13, od 16.04.2013. godine zbog ostvarenih rezultata u radu Đurić Miroslavu, šefu Odsjeka za sprečavanje maloljetničke delinkvencije u Sektoru kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka, je dodijeljena zahvalnica.