fbpx

Đurica Radenko

team

Vanredni profesor

Druga inženjerstva I tehnologije

Biografija

  • 1974 - Diploma - Univerzitet u Banjaluci, tehnološki fakultet, Hemijska tehnologija
  • 2006 - Doktorat - Univerzitet u Banjaluci, tehnološki fakultet, Prehrambena tehnologija
  • 2012 - Izbor u zvanje - Univerzitet za poslovne studije, Druga inženjerstva I tehnologije

Najznačajniji radovi

  • Radenko Đurica, Snježana Mandić i r. Grujić Sadržaj kadnijuma, olova, cinka i selena u proizvodima od mesa na Banjalučkom tržištu, Tehnologija mesa, Vol. 41, Beograd, 2007

  • R. Đurica, R. Novaković, Neki problemi u radu kriminalističke tehnike na otkrivanju, uzimanju, pakovanju i čuvanju tragova krivičnih djela, BEZBJEDNOTS, POLICIJA, GRAĐANI, Broj 1/07, Banja Luka, 2007

  • R. Đurica, B. Jakšić, B. Škundrić, Zora Petrović, N. Čegar, Uticaj sirove vode I korištenog tehnološkog procesa na kvalitet vode za piće nekih vodovoda u RS, Jugoslovenski kongres prehrambenog, farmaceutskog I hemijskog inženjerstvo sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, Zbornik radova, 1999

  • R. Đurica, Ž. Popović, Određivanje daljine pucanja uz primjenu besplamene atomske apsorpcije, V savjetovanje hemičara I tehnologa RS, Banja Luka, 1996

  • R. Đurica, N. Marjanović, R. Grujić, M. Balaban, D. Stojšić, Optimizacija metoda za instrumentalno određivanje mikotoksina u namirnicama biljnog porijekla, Zbornik apstrakta, Prvi međunarodni kongres Banja Luka, 2006