Džombić Ilija

team

Vanredni profesor

Međunarodna ekonomija, Teorijska ekonomija

Biografija

 • 2001 - Diploma - Univerzitet primenjenih nauka, Fakultet za poslovne studije Beograd, Međunarodno poslovanje
 • 2007 - Doktorat - Univerzitet Braća Karić, Fakultet za trgovinu I bankarstvo “Janićije I Danica Karić” Beograd, Međunarodna ekonomija
 • 2016 - Izbor u zvanje - PIM Univerzitet, Međunarodna ekonomija - Teorijska ekonomija

Najznačajniji radovi

 • Lobiranje-put do uspjeha, Poslovni konsultant, godina III, br. 11, Tuzla, 2011

 • Strane direktne investicije kao uticajni faktor privrednog razvoja u Bosni i Hercegovina, Poslovni konsultant, godina II, br. 7, Tuzla, 2010

 • Ekonomska diplomatija kao uticajni faktor globalnih procesa, Poslovna politika 3-4/2010, Beograd, 2010

 • Funkcije ekonomske diplomatije, Poslovni konsultant, godina II, br. 6, Tuzla, 2010

 • Mjesto ekonomske diplomatije u globalizaciji ekonomskih tokova, Anali poslovne ekonomije, godina III, br. III, Banja Luka 2009

 • Ekonomska diplomatija kao faktor privrednog razvoja, Anali poslovne ekonomije, godina III, br. III, Banja Luka 2009

 • Inić Branimir, Džombić J. Ilija, Korupcija prepreka efikasnog privrednog razvoja Srbije-kauzalitet stranih ulaganja I indeksa korupcije, Zbornik naučnog skupa: Tehnologija, kultura I razvoj, Palić, 2008

 • Model saradnje zemalja bivše Jugoslavije, Infoservis za promociju saradnje I razumevanja – Regionalne paralele, 2006

 • Zapadni Balkan od “leopardove kože” do Evropske unije, Globalizacija- časopis za politiku I ekonomiju, 2006

Zbirni podaci naučne aktivnost nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima: Domaći 0 Međunarodni 0
%
Usavršavanja: 0
%