fbpx

Grgurević Nikša

team

Doktor nauka

Međunarodna ekonomija

Biografija

 • 2002 - Diploma - Fakultet za pomorstvo Kotor
 • 2016 - Doktorat - Fakultet za pomorstvo Kotor
 • 2016 - Izbor u zvanje - PIM Univerzitet, Međunarodna ekonomija

Najznačajniji radovi

 • N. Grgurević, Crna Gora u kontekstu razvoja medijskog društva, Medijski dijalozi, 2008

 • N. Grgurević, Štampani mediji i tranzicija, Medijski dijalozi, 2009

 • N. Grgurević, Foreign direct investment as a factor of economic development, marketing management of competitiveness, Alfred Nobel University Dnipropetrovsk 2013.

 • N. Grgurević, Uticaj ulaganja u naučnoistraživačku djelatnost na ekonomski rast i ekonomski razvoj s osvrtom na Crnu Goru, Zbornik radova Internacionalnog univerziteta Travnik, 2013

 • N. Grgurević, M. Delibašić, Institucionalni pluralizam i ekonomski razvoj, Ekonomske ideje i prakse, Beograd 2014

 • N. Grgurević, Stvarnosti i perspektive globalne ekonomske krize, Zbornik radova, Međunarodni naučni skup Ekonomija i kriza treba li nam odgovor, Ekonomski fakultet Pale 2014

 • N. Grgurević, Uzroci i posljedice reprodukovanja institucionalnog vakuma u državama Jugoistočne Evrope, Ekonomija, Zagreb 2015

 • N. Grgurević, M. Delibašić, M. Drašković, Institutional properties of the south-east European region, Ekonomika regiona, Moskva, 2015