fbpx

Guska N. Goran

team

Viši asistent

Krivično i krivično procesno pravo

Biografija

 • Diploma - Visoka škola unutrašnjih poslova u Banjaluci, Diplomirani pravnik unutrašnjih poslova
 • 2014 - Magistarski/ master studij - Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Master pravnik iz oblasti pravnih nauka

Kvalifikacije I kompetencije

 • MUP RS, CJB Banja Luka, inspektor za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata

 • MUP RS, CJB Banja Luka, šef odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta u PS Čelinac

 • MUP RS, CJB Banja Luka, Sektor grada, zamjenik komandira za poslove kriminaliteta u PS Obilićevo

 • MUP RS, CJB Banja Luka, Sektor policije, šef odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta

Objavljeni naučni i stručni radovi

 • image

  Medijsko prezentovanje kriminaliteta u savremenom društvu i uticaj na razvijanje kriminalne svijesti, Zbornik radova X međunarodne naučno-stručne konferencije „Kriminalističko-kriminolška istraživanja-stanja i perspektive“, Banja Luka, 2015

 • image

  Savremeni metodi i sredstva u suprotstavljanju zloupotrebi platnih kartica, Zbornik radova Visoke policijske škole „ Unaprjeđivanje sigurnosne uloge policije primjenom novih metoda i tehnologija“, Zagreb, 2016

 • image

  Zavisnost od interneta- predrasude ili realnost, časopis Edukator broj 4, Univerzitet Vitez, Vitez, 2016

 • image

  Nasilje u porodici u praksi CJB Banja Luka, časopis Društvena i tehnička istraživanja, broj 1, CEPS Kiseljak, 2016

 • image

  Krivičnopravno obrazovanje policijskih službenika- teorijski i praktični aspekt, Pravne teme, časopis Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru, godina 3, broj 6, Novi Pazar, 2015