Jež Snježana

Biografija

  • 2009 - PIM univerzitet, Banja Luka - Engleski jezik
  • 2014 - Filološki fakultet, Banja Luka - Engleski jezik i književnost

Zbirni podaci naučne aktivnost nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima: Domaći 0, Međunarodni 0
%
Usavršavanja: 0
%