Kumalić H. Ismet

Biografija

 • 1975 - Diploma - Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet, Finansijsko-bankarski
 • 2013 - Doktorat - Panevropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka, Ekonomija
 • 2013 - Izbor u zvanje - Univerzitet za Poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Poslovne finansije

Najznačajniji radovi

 • “Finansijsko tržištei razvoj Bosne i Hercegovine”, Poreski savjetnik br. 5, Revicon, Sarajevo, 2006.

 • Obveznice i tržište kapitala u BiH“, Poreski savjetnik br. 3, Revicon, Sarajevo, 2011

 • „Recesija i tržište kapitala“, Ekonomska revija br. 16, Ekonomski Fakultet Tuzla, Tuzla 2011.

 • „Da li uvođenje viših i nižih stopa PDV u Bosni i Hercegovini covergira sa stopama članicama EU i da li će zadovoljiti socijalna očekivanja“ “ I međunarodna konferencija - Economic System of European Union and Accession of the Bosnia

 • Direktne strane investicije i razvoj energetskog sektora BiH¨“ Zbornik radova, strana 570-578, EDASOL, Banjaluka, Septembar 2011

 • „Uticaj i uloga koncesione takse na donošenje odluke o investiranju“ Zbornik radova, str. 289-302, EDASOL, Banjaluka, Oktobar 2012.

 • „Instrumenti i razvoj tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini“, Poslovni konsultant br. 22 str. 23-29, FINcosult, Tuzla, 2013.

 • „Važnost finansijskog izvještavanja za razvoj tržišta kapitala“ Aktuelnosti br. 22, str. 17-30, BLC (Banja Luka College), Banja Luka, 2013.

 • „Nivo razvijenosti finansijskog tržišta u Bosni i Hercegovini“ Emc Rewiew, Vol III, No. I, Juni 2013, str. 57 – 72, Panevropski Univerzitet „Apeiron“ Banjaluka 2013.

 • „Implikacije ulaska Hrvatske u EU i uticaj na ekonomiju Bosne i Hercegovine“ , Poslovni konsultant br. 27, str.82 – 90, FINconsult, Tuzla 2013.

 • „Inovacije na tržištu kapitala šansa za razvoj Bosne i Hercegovine“ , Anali poslovne ekonomije br. 9, str. 258 – 273, Univerzitet PIM, Banjaluka 2013 (STED 2013).

 • „Organizaciona kultura kao indikator performansi u školskom menadžmentu“ Poslovni konsultant br. 33, str. 66 – 75, FINconsult, Tuzla, Februar 2014

 • „Finansijsko izvještavanje i razvoj korporativnog upravljanja“, Poslovni konsultant br.40, str. 24 – 33, FINconsult, Tuzla Februar 2014. Zbornik radova, str. 132 – 146, 2. međunarodna konferencija, FINconsult, Fojnica, 2014.

 • Bosna i Hercegovina – lokacija za strane investitore“, Emc God IV, br I, Juni 2014, Panevropski Univerzitet „Apeiron“, Banjaluka, 2014

 • „Koncesije na prirodne resurse u funkciji privrednog razvoja“, Univerzitet PIM, Banjaluka, 2014 (STED 2014).

 • „Položaj domaćinstava u društvima južno-istočnih evropskih zemalja – strategija preživljavanja“, Anali poslovne ekonomije, godina VII, broj 13. Univerzitet PIM, Banjaluka, 2015 (STED 2015).

Zbirni podaci naučne aktivnost nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 5
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima : Domaći 0, Međunarodni 2
%
 • image
  Drugi podaci koje smatrate relevantnim:
 • image

  Tim lider na SCOPE istraživačkom projektu Istraživač na projektu: INFORM (HORIZON 2020)

 • image
  Usavršavanja:
 • image

  University of Bristol . “Public sector reform and Privatisation”