fbpx

Kurtović R. Rejhan

team

Docent

Teorijsko-istorijsko pravna

Biografija

 • 2009 - Diploma - Univerzitet u Novom Pazaru, Pravni fakultet , Opšti
 • 2014 - Doktorat - Univerzitet u Novom Pazaru, Teorijsko-pravna
 • 2015 - Izbor u zvanje - Univerzitet u Novom Pazaru, Teorijsko-istorijsko pravna

Najznačajniji radovi

 • Rejhan R. Kurtović (2010): Migracije stanovništva u Sjenici i lokalne politike razvoje, Zbornik radova - Research interest for migration management in Southwestern Serbia, Prijepolje.

 • Rejhan R. Kurtović, Ilija Zindović (2011): Načelo pravičnosti i slobodna ocena suda u postupku naknade štete, Zbornik radova VIII tradicionalnog naučnog skupa \"Pravnički dani prof dr. Slavko Carić\", Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Novi Sad.

 • Rejhan R. Kurtović (2012): Manjinska prava i slobode u legislativi i praksi Crne Gore, Univerzitetska misao, Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar.

 • Rejhan R. Kurtović, Petar Bojović, Ivana Đorđević, Zoran Radojević (2012): Economic and legal aspect of the public-private partnership in the industry, communal, infrastructure, telecommunications, traffic anf other economic activity, Scientific and Tehnical Centre for Intellectual Property Ltd, RaDMI, Vrnjačka Banja

 • Rejhan R. Kurtović (2013): Nacionalni saveti nacionalnih manjina kao model implementacije manjinskih prava u Republici Srbiji, Zbornik radova sa pete međunarodne konferencije društvenih nauka na Balkanu, Novi Pazar.

 • Rejhan R. Kurtović (2013): Izbori i izborni sistem u Republici Srbiji, Univerzitetska misao, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar

 • Rejhan R. Kurtović, Saša Perišić (2013): Funkcionisanje inspekcije rada i ekonomska kriza, Svet rada, Eko centar, centar za socioekološka istraživanja i dokumentaciju Beograd, Beograd.

 • Rejhan R. Kurtović, Saša Perišić (2013): Uticaj globalne ekonomske krize na radnopravni status zaposlenih, Svet rada, Eko centar, centar za socioekološka istraživanja i dokumentaciju Beograd, Beograd

 • Rejhan R. Kurtović, Ilija Zinović, Dušan Novaković (2014): Ekonomska špijunaža u svetlu novog međunarodnog ekonomskog poretka, Ekonomski izazovi, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar.

 • Rejhan R. Kurtović (2014): Korupcija u javnoj vlasti, Zbornik radova sa konferencije „Borba protiv prevara i korupcije“, Beograd

 • Rejhan R. Kurtović, (2014): Politika zaštite nacionalnih manjina kao važan faktor odnosa saradnje između država Zapadnog Balkana, Časopis Internacionalne asocijacije kriminalista, Banja Luka

 • Rejhan R. Kurtović, (2015): Uticaj Rimskog prava na razvoj savremenih instituta prava, Univerzitetska misao, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar

 • Rejhan R. Kurtović, (2015): Pravo na ispovijedanje vjere i pravo na očuvanje kulture i tradicije kao garant očuvanja vjerskog i kulturnog nasljeđa, Zbornik radova „Islamska arhitektura u Srbiji“, Sandžački ćilim, Sjenica

 • Rejhan R. Kurtović, (2015): Recepcija rimskog prava i njegov uticaj na građansko pravo zemalja Kontinentalne Evrope, Pravne teme, Novi Pazar

 • Rejhan R. Kurtović, (2015): Rimski mutuum i savremeni koncept ugovora o zajmu, Ekonomski izazovi, Novi Pazar