fbpx

Latinović B. Branko

Biografija

 • Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada: Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banjaluka, 2007.
 • 1997 - Doktorat - Ekonomski fakultet, Banjaluka, Poslovna informatika
 • 1980 - Diploma - Ekonomski fakultet, Banjaluka, Poslovna informatika
 • 2007 - Izbor u zvanje - Panevropski univerzitet „Apeiron“, Informacione nauke i bioinformatika, Računarske nauke

Najznačajniji radovi

 • Miletić O., Todić B., Latinović B. (1999): Optimizacija uređaja čvorne tačke transportnog sistema, 2. Međunarodno savjetovanje o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji DEMI 99, Banjaluka

 • Latinović B. (2000): Prototip ekspertnog sistema za analizu kreditnog rizika i ocjenu kreditne sposobnosti debitora, 5. Balkanska konferencija za operaciona istraživanja, Banjaluka

 • Latinović B. (2001): Primjena ekspertnih sistema u bankarstvu, 6. Kongres Jugoslovenskog informatičkog saveza JISA, Herceg Novi

 • Latinović B. (2001): Ekspertni sistemi za elektronsku obradu podataka, 8. Međunarodni festival informatičkih dostignuća INFOFEST, Budva

 • Latinović B. (2002): E-trgovina kao savremeno internet poslovanje, 17. Međunarodni naučno-stručni skup INFOTEH, Vrnjačka Banja

 • Latinović B., Jotanović G., Jauševac G. (2009): Prednosti korištenja mobilnih aplikacija, 14. Kongres JISA-DICG, Herceg Novi

 • Drljača D., Latinović B., Radić G. (2010): Evropska digitalna agenda, 1. Međunarodni naučno-stručni skup ICT:DS, Banjaluka

 • Latinović B. (2011): Extraction of Information in the context of Business Inteligention, Međunarodni naučni recenzirani časopis JITA, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banjaluka

 • Drljača D., Latinović B., Radić G. (2012): E-governance in Republic of Srpska – Challenges and prospects, Međunarodni naučni recenzirani časopis Qualiti of Life, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banjaluka

 • Drljača D., Latinović B. (2013): Mjesto IKT u programu HORIZONT 2020, 5. Međunarodni naučno-stručni skup ITeO, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banjaluka

 • Drljača D., Latinović B. (2014): Problems for development of E-Government in Republic of Srpska, ICT Forum 2014, Niš

 • Drljača D., Latinović B. (2014): Social networks as tool for e-government – case study of republic of Srpska government, 8th International Conference on Methodologies, Technologies and Tools enabling e-Government – DiMI, University of Udine, Italy MeTTeG14, Udine

 • Drljača D., Latinović B. (2015): Improvement trend in web presentations of municipalities in Republic of Srpska, 7. Međunarodni naučo-stručni skup ITeO, Banjaluka

Pošalji upit