Ljiljanić V. Miluša

team

Master ekonomije

Biografija

 • 2015 - Izbor u zvanje - Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakutet

Zbirni podaci naučne aktivnost nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima : Domaći 0, Međunarodni 0
%
Usavršavanja: 0
%

Drugi podaci koje smatrate relevantnim

 • image

  Recezent za udžbenike ekonomske grupe predmeta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Ministarstvo prosvjete Vlada Crne Gore

 • image

  Profesor Računovodstva, Srednja ekonomska škola “Mirko Vešović”, Podgorica, Crna Gora

 • image

  Evaluator nastave, Centar za stručno obrazovanje, , Ministarstvo prosvjete Vlada Crne Gore

 • image

  Ovlašćeni računovođa, Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore

 • image

  Profesionalna licenca za vršenje računovodstvene prakse u 2012. godini, član Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore

 • image

  Ovlašćeni računovođa, Savez računovođa i revizora Jugoslavije/Srbije

 • image

  Ovlašćenje za obavljanje poslova posredovanja i zastupnika u osiguranju, Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore

 • image

  Član upravnog odbora Sindikata prosvjete, nauke i kulture Crne Gore

 • image

  Predsjednica Sekcije žena prosvjete, nauke i kulture Crne Gore

 • image

  Predsjednica sindikalne organizacije Srednje ekonomske škole “M. Vešović”, Podgorica, Crna Gora

 • image

  Rukovodilac ekonomskih i pravnih poslova i pomoćnik direktora, Industrija alata Trebinje, D.o.o. “Tehnički servis”

 • image

  Izrada projekta za transformaciju “Industrija alata” Trebinje u holding kompaniju Industriju alata (u sklopu koje je 10 OOUR-a), Industija alata Trebinje

 • image

  Profesor ekonomske grupe predmeta, Srednjoškolski centar Trebinje

 • image

  Šef računovodstva Industrija alata Trebinje

 • image

  Profesor ekonomske grupe predmeta, Srednja ekonomska škola Lukavac, BiH

 • image

  Prvo mjesto na Sajmu projekata “Preduzeće za vježbu” srednjih ekonomskih škola Jugoistočne Evrope, Plovdiv, Bugarska

 • image

  Projekat Sekcije žena prosvjete, nauke i kulture Crne Gore, Vlada Republike Holandije