fbpx

Miholjčić J. Dalibor

team

Saradnik u nastavi

Biografija

  • 2010 - Diploma - Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Diplomirani psiholog

Kvalifikacije I kompetencije

  • Radno zasnovano nasilje među mladima, Care International NWB, 2009

  • Projekat muzičke vježbaonice Prnjavor, UM “Naša vizija” 2010

  • Odnos gađana prema sistemu socijalne politike i inkluizije za djecu u BiH, 2011

  • Istraživanje o stanju PR profesije u BiH, 2011

  • Održavanje interaktivnih radionica za prevenciju HIV/AIDS-a kod mladih, Banja Luka, 2012

  • Održavanje treninga iz osnova o HIVu, psihosocijalnoj podršci I radu sa PLWHA, uspostavljanje adekvatne saradnje sa Centrom za mentalno zdravlje Banja Luka, 2012