fbpx

Milić (Vitomir) Mladen

Biografija

 • 2004 - Diploma - Univerzitet EDUCONS Sr. Kamenica, Finansije
 • 2014 - Doktorat - Univerzitet Singidunum Beograd, Menadžment
 • 2014 - Izbor u zvanje - Univerzitet PIM Banja Luka, Marketing

Najznačajniji radovi

 • Milić, M., Transnacionalne korporacije u funkciji globalizacije, Žurnal za sociologiju VSA br.2, Novi Sad, 2004.

 • Milić, M., Grupno odlučivanje-pojam i značaj, Časopis Lider, Banja Luka, 2008.

 • Milić, M., Lalić, N., Uloga i značaj poslovne inteligencije u savremenom menadžmentu, Sym-Org-2008, Beograd, 2008.

 • Milić, M., Lalić, N., Značaj sistema poslovne inteligencije za proces poslovnog idlučivanja, SYM-OP-IS-2008, Soko Banja, 2008.

 • Milić, M., Donošenje odluka, 6. Naučni skup sa međunarodnim učešćem, Sinergija 2010, Bijeljina, 2010.

 • Milić, M., Menadžment odlučivanja-grupno odlučivanje, Argumenti, časopis za društvena i politička pitanja, br. 10, Banja Luka, 2010.

 • Milić, M., Uvođenje sistema poslovne inteligencije u Fond PIO RS, 8. Naučni skup sa međunarodnim učešćem, Sinergija 2011, Bijeljina, 2011.

 • Milić, M., Uticaj TV reklame na donošenje odluke o kupovini, Časopis Anali poslovne ekonomije br. 8, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, 2013.

 • Milić, M., Kompozitna analiza tehničke infrastrukture modela SPI_PIO_RS, Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum, Uticaj interneta na poslovanje u Srbiji i svetu, Sinteza 2014, Beograd, 2014.

 • Milić, M., Uticaj onlajn marketinga na ponašanje potrošača, Međunarodna konferencija o društvenom i ekonomskom razvoju STED 2015, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, 2015.

 • Milić, M., Milovanov, O., Međuzavisnost domaćih brendova i nacionalnog brendiranja, XXI Internacionalni naučni skup SM 2016, Ekonomski fakultet Subotica, 2016.

 • Milić, M. Uticaj poslovnog izveštavanja na povećanje ažurnostii i poboljšanje kvaliteta u radu, FINIZ 2016, Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum, „Rizici u savremenim uslovima poslovanja”. Beograd decembar 2016. (prihvaćen rad)