Mišeljić Marina

team

MAGISTAR EKONOMIJE

POSLOVNO UPRAVLJANJE

Biografija

  • 2014 - Diploma - UNIVERZITET U SARAJEVU, POSLOVNO UPRAVLJANJE
  • 2016 - Izbor u zvanje - UNIVERZITET PIM BANJA LUKA, POSLOVNE FINANSIJE

Zbirni podaci i naučne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima : Domaći 0 Međunarodni 0
%
Usavršavanja: 0
%