Porobić Maja

team

Diplomirani pravnik

Biografija

  • 2011 - Diploma - Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Opšti smjer

Zbirni podaci naučne aktivnost nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima: Domaći 0 Međunarodni 0
%
Usavršavanja: Pravosudni ispit
%
  • image
    Drugi podaci koje smatrate relevantnim
  • image

    Iskustvo u radu u pravosudju, Okružni sud u Trebinju, Okružno tužilaštvo, Trebinje