fbpx

Purišević Fuad

team

Doktor pravnih nauka

Državno pravnih nauka, građansko pravnih nauka

Biografija

  • 1987 - Diploma - Pravni fakultet Sarajevo
  • 2007 - Doktorat - Pravni fakultet Sarajevo
  • 2008 - Izbor u zvanje - Otvorni univerzitet Apeiron Travnik, državno pravnih nauka, građansko pravnih nauka

Najznačajniji radovi

  • F. Purišević, Boračka zaštita u federaciji BiH, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo 2000. - knjiga

  • F. Purišević, Boračka prava u BiH i državama okruženja, Službeni list BiH, Sarajevo 2010. - knjiga

  • F. Purišević, Opći upravni poostupak u BiH( upravno - procesno pravo I dio) Službeni list BiH, Sarajevo 2012. - udžbenik

  • F. Purišević, Postupak ostvarivanja prava boračke populacije u BiH, Pravna misao ; Sarajevo 2009.

  • F. Purišević, Prava boraca u Republici Srpskoj sa uporednom analizom prava boraca u Federaciji BiH kao integrativnih prava; Revija za pravo i ekonomiju Mostar 2010.Izvorni naučno članak