Raosavljević V. Predrag

Biografija

  • 2001 - Diploma - Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet
  • 2012 - Doktorat - Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Međunarodno pravo
  • 2013 - Izbor u zvanje - PIM Univerzitet, Međunarodno pravo

Zbirni podaci naučne aktivnost nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima: Domaći 0 Međunarodni 0
%
Usavršavanja: 0
%