fbpx

Raosavljević V. Predrag

Biografija

  • 2001 - Diploma - Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet
  • 2012 - Doktorat - Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Međunarodno pravo
  • 2013 - Izbor u zvanje - PIM Univerzitet, Međunarodno pravo